TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 9.D

Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?
Fyzikální exkurze do Dukovan a hvězdárny a planetária v Brně
Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Ve zdravém těle zdravý duch?
Fyzikální exkurze do Dukovan a hvězdárny a planetária v Brně

Vyučující v IX. D

Povinné předměty:

Čj – ČESKÝ JAZYK – Radka Jetmarová

M – MATEMATIKA – Martina Vomáčková 

Aj – ANGLICKÝ JAZYK – Alice Doubková / Zuzana Maršálková / Alena Večeřová /  Jana Chadimová / Veronika Rambousková

D – DĚJEPIS – Petr Stolín

F - FYZIKA – Silva Ludrová

Ch – CHEMIE – Dana Matejsková

Př – PŘÍRODOPIS – Dana Matejsková

 Z – ZEMĚPIS – Miloš Čapek

Vo – VÝCHOVA K OBČANSTVÍ –  Ondřej Vomočil

Vv – VÝTVARNÁ VÝCHOVA – Radka Vejrychová

Rj – RUSKÝ JAZYK – Zuzana Maršálková  

Nj – NĚMECKÝ JAZYK  –  Veronika Bořková

Šj – ŠPANĚLSKÝ JAZYK  –  Petra Filová

Tv – TĚLESNÁ VÝCHOVA – Vojtěch Kozák / Dana Matejsková 

Emailové adresy naleznete v sekci Kontakty na jednotlivé zaměstnance

Volitelné předměty:

 

RoB – PROGRAMOVÁNÍ A ROBOTIKA – Silvie Králová

MeV– MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Michaela Kopecká

Svý CH – SPORTOVNÍ VÝCHOVA CHLAPCI – Petr Stolín / Lukáš Dvořák

SbZ – SBOROVÝ ZPĚV – Renata Čápová

Vt – VÝTVARNÁ TVORBA  – Jana Chadimová

Bich – BIOLOGICKO - CHEMICKÁ PRAKTIKA – Dana Matejsková

SvL – SVĚT POD LUPOU – Miloš Čapek

VaS – VAŘENÍ A STOLOVÁNÍ – Alena Večeřová