TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 9.D

Poznávací zájezd do Osvětimi
Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Poznávací zájezd do Osvětimi
Poznávací zájezd do Osvětimi
Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Poznávací zájezd do Osvětimi

Omluvenky

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v souladu s nařízením ředitelství školy Vás prosím, aby všechny omluvenky žáků (i omluvenky na tělesnou výchovu, dřívější odchod z vyučování, aj.) byly vždy zapsány v omluvném listu v žákovském záznamníku.

Pokud jste si absence svého dítěte dopředu vědomi (kontrola u lékaře aj.), jste povinni jeho absenci nahlásit dopředu, nikoliv zpětně. Při delší absenci musí být žák omluven do 72 hodin, a to buď na můj email magdalena.machu@1zs.litomysl.cz nebo na telefon kanceláře školy 461/612275. Po návratu do školy musí být omluvenka VŽDY zapsána i v omluvném listu v žákovském záznamníku.

Absenci žáka z rodinných důvodů v rozsahu 1-3 dny povoluje třídní učitel. Absenci dopředu zapište do omluvného listu v žákovském záznamníku a já své svolení vyjádřím podpisem. Na více než 3 dny je nutné žádat o uvolnění pana ředitele prostřednictví formuláře, který najdete na webu v záložce Pro rodiče. Prosíme, svou žádost zasílejte v dostatečném předstihu.

 

  • KARANTÉNA:

Absence žáka zapříčiněná nařízením karantény je omluvena zápisem do žákovského záznamníku ve formě: Absence z důvodu nařízené karantény od…………. do…………… (s podpisem zákonného zástupce). Omluvenku požadujeme i v případě karantény celé třídy, a to proto, že návrat žáků do školy může být individuální (např. v závislosti na termínu provedení druhého testu).

 

  • DISTANČNÍ VÝUKA:

Účast na distanční výuce je povinná. V případě absence na online hodině (videohovoru) nebo v případě neodevzdání zadané práce v termínu, je nutná omluvenka žáka zákonným zástupcem na email magdalena.machu@1zs.litomysl.cz. Děkuji.

 

Děkuji za pochopení a těším se na setkání a spolupráci v roce 2020/2021.

                                                                                                                                     Magdalena Machů, třídní učitelka 6.D