TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 8.D

Speciál pro budoucí prvňáčky
TŘÍDNICKÁ HODINA - SPAGHETTI CHALLENGE
Speciál pro budoucí prvňáčky
Speciál pro budoucí prvňáčky
Speciál pro budoucí prvňáčky
Speciál pro budoucí prvňáčky
Speciál pro budoucí prvňáčky
Speciál pro budoucí prvňáčky

Omluvenky

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v souladu s nařízením ředitelství školy Vás prosím, aby všechny omluvenky žáků (i omluvenky na tělesnou výchovu, dřívější odchod z vyučování, aj.) byly vždy zapsány v omluvném listu v žákovském záznamníku.

Pokud jste si absence svého dítěte dopředu vědomi (kontrola u lékaře aj.), jste povinni jeho absenci nahlásit dopředu, nikoliv zpětně. Při delší absenci musí být žák omluven do 72 hodin, a to buď na můj email magdalena.machu@1zs.litomysl.cz nebo na telefon kanceláře školy 461/612275. Po návratu do školy musí být omluvenka VŽDY zapsána i v omluvném listu v žákovském záznamníku.

Absenci žáka z rodinných důvodů v rozsahu 1-3 dny povoluje třídní učitel. Absenci dopředu zapište do omluvného listu v žákovském záznamníku a já své svolení vyjádřím podpisem. Na více než 3 dny je nutné žádat o uvolnění pana ředitele prostřednictví formuláře, který najdete na webu v záložce Pro rodiče. Prosíme, svou žádost zasílejte v dostatečném předstihu.

 

  • KARANTÉNA:

Absence žáka zapříčiněná nařízením karantény je omluvena zápisem do žákovského záznamníku ve formě: Absence z důvodu nařízené karantény od…………. do…………… (s podpisem zákonného zástupce). Omluvenku požadujeme i v případě karantény celé třídy, a to proto, že návrat žáků do školy může být individuální (např. v závislosti na termínu provedení druhého testu).

 

  • DISTANČNÍ VÝUKA:

Účast na distanční výuce je povinná. V případě absence na online hodině (videohovoru) nebo v případě neodevzdání zadané práce v termínu, je nutná omluvenka žáka zákonným zástupcem na email magdalena.machu@1zs.litomysl.cz. Děkuji.

 

Děkuji za pochopení a těším se na setkání a spolupráci v roce 2020/2021.

                                                                                                                                     Magdalena Machů, třídní učitelka 6.D