TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 9.D

Ve zdravém těle zdravý duch?
Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Ve zdravém těle zdravý duch?
Dějepisná exkurze do Terezína
Fyzikální exkurze do Dukovan a hvězdárny a planetária v Brně
Dějepisná exkurze do Terezína