Vyhledat na webu
en

Doprava

Bodový systém

Jak a kde se mohu dozvědět, kolik bodů jsem již obdržel?

Tyto údaje jsou vedeny v registru řidičů. O výpis z registru řidičů může zažádat  žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec na odboru MěÚ Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl v úředních hodinách.  K získání údajů potřebujete žádost  a předložit svůj občanský průkaz, případně plnou moc a uhradit správní poplatek v hotovosti nebo platební kartou.

Výpis lze také získat kdekoliv na pracovišti Czech POINT.

 

poradí a další informace poskytne

Hana Uličná hana.ulicna@litomysl.cz tel.: 461 653 459
 
Youtube Litomyšl