Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Doprava

Dopravní přestupky

Může mi být zkrácena doba zákazu řízení?

Po uplynutí poloviny trestu můžete požádat toho, kdo Vám trest uložil, o upuštění zbytku zákazu činnosti. Pokud Vám byl trest zákazu řízení udělen odborem dopravy MěÚ Litomyšl, doručte písemnou žádost tomuto úřadu / Městský úřad Litomyšl, odbor dopravy, Bří Šťastných 1000,  570 20 Litomyšl/. Formulář na podání žádosti si můžete stáhnout z této webové stránky nebo vyzvednout přímo na odboru dopravy, případně lze zažádat i volnou formou.

Po uplynutí poloviny doby správního trestu  zákazu činnosti, může správní orgán, který zákaz činnosti uložil, od výkonu zbytku tohoto správního trestu upustit, jestliže pachatel prokáže způsobem svého života nebo provedením účinných opatření, že jeho další výkon není potřebný.

Pro posuzování prokázání, zda je či není další výkon zákazu činnosti potřebný, správní orgán zkoumá: 

  • zda uplynula polovina výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
  • zda žadatel o upuštění zbytku trestu plnil své povinnosti, které mu byly samotným rozhodnutím o přestupku uloženy, případně z něho vyplývají přímo ze zákona, tedy zda dodržuje vyslovený zákaz řízení motorových vozidel,
  • zda ve lhůtě splatnosti uhradil pokutu nebo zda ve lhůtě splatnosti pokuty požádal o splátky, a tyto, pokud mu byly povoleny, řádně splácí,
  • zda v souladu s § 94a odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích splnil povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým mu byla vyslovena sankce zákazu řízení motorových vozidel,

 

Jsou-li výše uvedené podmínky splněny, případně nemá-li správní orgán relevantní informace o tom, že by ze strany žadatele byly jeho povinnosti porušeny a nedodrženy, správní orgán návrhu na upuštění zbytku výkonu správního trestu zákazu řízení motorových vozidel vyhoví.

Žádost o upuštění zbytku trestu (formát doc, velikost 26,5 KB)

 

poradí a další informace poskytne

Bc. Ambrož Koukola ambroz.koukola@litomysl.cz tel.: 461 653 457
JUDr. Bc. Štěpán Kořínek stepan.korinek@litomysl.cz tel.: 461 653 455
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl