Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Doprava

Řidičské průkazy

Končí mi platnost řidičského průkazu a chci ho prodloužit

Žadatel podá žádost o výměnu řidičského průkazu osobně na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. V Litomyšli sídlí odbor dopravy na adrese J. E. Purkyně 918 (úřední hodiny).

Po předložení dokladu totožnosti a řidičského průkazu, kterému končí platnost, bude pořízena digitální fotografie a digitalizovaný podpis žadatele, a následně  bude vytisknuta žádost o vydání řidičského průkazu ze systému registru řidičů.

Žadateli bude vydán nový řidičský průkaz ve lhůtě do 20 dnů po podání žádosti, případně do 5 pracovních dnů po zaplacení správního poplatku ve výši 700 Kč.

Vyzvednout hotový řidičský průkaz je možné pouze na tomtéž úřadě, na kterém žadatel žádost podal. Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže ověřenou plnou mocí.

Žádost o výměnu řidičského průkazu, v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti řidičského průkazu (ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti), lze podat také elektronickou cestou po přihlášení na Portál občana, kam je ale nutné mít zřízen přístup (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita…) a  dále je také podmínkou mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby.

Více informací je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR a v přiloženém informačním letáku Ministerstva dopravy ČR.

informační leták (formát pdf, velikost 423,54 KB)

 

poradí a další informace poskytne

Ilona Prokopová ilona.prokopova@litomysl.cz tel.: 461 653 464
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl