Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Doprava

Registr vozidel

Chtěl bych vozidlo trvale vyřadit z provozu. Co proto mám udělat?

O trvalé vyřazení silničního vozidla z provozu (z důvodu zániku vozidla) může požádat vlastník vozidla na odboru dopravy obce s rozšířenou působností, který v Litomyšli sídlí na adrese J. E. Purkyně 918 (úřední hodiny).

Žádost o vyřazení silničního vozidla podává na tiskopise „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla".

K žádosti musí být přiloženo:

- platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu),
- osvědčení o registraci vozidla část II. („velký technický průkaz"),

- osvědčení o registraci vozidla část I. („malý technický průkaz"),

- všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou (RZ),
- v případě zmocnění k zastoupení, písemná plná moc, 
- doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou (Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků). Mimo přípojných vozidel (kategorie O).

Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku.

 

poradí a další informace poskytne

Lenka Plchová lenka.plchova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
Kristýna Šplíchalová, DiS. kristyna.splichalova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl