Vyhledat na webu
en

Doprava

Registr vozidel

Chtěl bych vozidlo trvale vyřadit z provozu. Co proto mám udělat?

O trvalé vyřazení silničního vozidla z provozu /z důvodu zániku vozidla/ může požádat vlastník vozidla na obecním úřadě obce s rozšířenou působností v úředních hodinách. V Litomyšli sídlí odbor dopravy v budově na adrese J. E. Purkyně 918.

Žádost o vyřazení silničního vozidla podává na tiskopise "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla ".

K žádosti musí být přiložen:

  • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu)
  • osvědčení o registraci vozidla část II. ("velký technický průkaz")
    osvědčení o registraci vozidla část I. ("malý technický průkaz")
  • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou (RZ)
  • v případě zmocnění k zastoupení písemnou plnou moc 
  • doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou/ Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků/. Mimo přípojných vozidel /kategorie O/

Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku.

 

poradí a další informace poskytne

Lenka Plchová lenka.plchova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
Kristýna Šplíchalová, DiS. kristyna.splichalova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
 
Youtube Litomyšl