Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Doprava

Registr vozidel

Chci požádat o přidělení registrační značky na přání. Co potřebuji?

Dostavíte se na odbor dopravy obce s rozšířenou působností, který v Litomyšli sídlí na adrese J. E. Purkyně 918 (úřední hodiny). Vyplníte žádost, na které uvedete údaje o své osobě a navrhované znění značky na přání a přiložíte doklad totožnosti. Při podání žádosti uhradíte správní poplatek dle Zákona o správních poplatcích v hotovosti nebo platební kartou. V případě splnění zákonných podmínek dostanete registrační značku do 15 dnů.

V případě auta je značka složená z 8 znaků, pro motocykly je provedena 7 znaky, v případě mopedu se jedná o 5 znaků. Obecně platí, že na značku na přání je možné dát kombinaci čísel a velkých písmen (pouze arabská čísla a latinka bez diakritiky, s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W – z důvodu snadné zaměnitelnosti těchto písmen). Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen.

Na značku na přání také není možné dát slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel, speciální znaky (- * / ? ! § apod.) nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. (např. PČR, HZS, MDCR).

 

poradí a další informace poskytne

Lenka Plchová lenka.plchova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
Kristýna Šplíchalová, DiS. kristyna.splichalova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl