Vyhledat na webu
en

Doprava

Dopravní přestupky

Od kolika let musím mít u sebe při řízení motorového vozidla potvrzení o zdravotní způsobilosti? A kdy ho musím obnovovat?

Držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

V případě, že toto potvrzení řidič platné vlastní, ale nemá ho jen při řízení motorového vozidla u sebe, dopouští se přestupku, který je trestán ve správním řízení pokutou. Pokud ale řidič vůbec toto potvrzení vůbec nemá, (nepožádal si lékaře o jeho vydání) dopouští se přestupku, který je sankcionován ve správním řízení pokutou a zákazem řízení motorových vozidel.

 

poradí a další informace poskytne

Bc. Ambrož Koukola ambroz.koukola@litomysl.cz tel.: 461 653 457
Věra Fialová vera.fialova@litomysl.cz tel.: 461 653 455
 
Youtube Litomyšl