Vyhledat na webu
en

Doprava

Registr vozidel

Pořídil jsem nové vozidlo a potřebuji ho zaregistrovat na svoji osobu. Jaké doklady musím předložit?

V případě zápisu nového vozidla (dosud neregistrovaného v registru silničních vozidel) žadatel (jednatel společnosti, zmocněnec nebo pověřená osoba) předkládá  žádost „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel"  na odboru dopravy Městského úřadu Litomyšl, J.E.Purkyně 918, 57001, Litomyšl v úředních hodinách.

K žádosti musí být přiložen : 

  • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit platným cestovním pasem společně s "potvrzením o občanském průkazu");
  • osvědčení o registraci vozidla část II. ("velký technický průkaz") silničního motorového vozidla a přípojného vozidla;
  • v případě zmocnění k zastoupení písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem nebo s uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele;
  • doklad o povolení pobytu nebo udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel vozidla státním občanem České republiky;
  • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. "zelená karta"), platný v den podání žádosti;

Při podání žádosti se hradí správní poplatek dle zákona o správních poplatcích v hotovosti nebo platební kartou.

Vyřízení žádosti  je zpravidla na počkání po splnění všech podmínek žádosti.

 

poradí a další informace poskytne

Lenka Plchová lenka.plchova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
Kristýna Šplíchalová, DiS. kristyna.splichalova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
 
Youtube Litomyšl