Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Doprava

Registr vozidel

Pořídil jsem nové vozidlo a potřebuji ho zaregistrovat na svoji osobu. Jaké doklady musím předložit?

V případě zápisu nového vozidla (dosud neregistrovaného v registru silničních vozidel) žadatel (jednatel společnosti, zmocněnec nebo pověřená osoba) předkládá „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel"  na odboru dopravy Městského úřadu Litomyšl, J. E. Purkyně 918 v úředních hodinách.

K žádosti musí být přiložen: 

- platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit platným cestovním pasem společně s „potvrzením o občanském průkazu"),
- osvědčení o registraci vozidla část II. („velký technický průkaz") silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
- v případě zmocnění k zastoupení, písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo s uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele,
- doklad o povolení pobytu nebo udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel vozidla občanem České republiky,
- doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. „zelená karta"), platný v den podání žádosti.

Při podání žádosti se hradí správní poplatek dle Zákona o správních poplatcích v hotovosti nebo platební kartou.

Vyřízení je zpravidla na počkání po splnění všech podmínek žádosti.

 

poradí a další informace poskytne

Lenka Plchová lenka.plchova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
Kristýna Šplíchalová, DiS. kristyna.splichalova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl