Vyhledat na webu
en

Doprava

Bodový systém

Mohu se nějak zbavit již získaných bodů?

Řidiči, kterému nebyl od posledního přestupku, za který byl zaznamenám určitý počet bodů, uložen další správní trest a body :

  • po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů,
  • po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů,
  • po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou všechny zbývající body.

 
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rovněž provede záznam v registru řidičů o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů řidiči, který podal písemnou žádost o odečtení bodů a doložil žádost potvrzením o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy které není starší než 1 měsíc od podání žádosti, a neměl ke dni ukončení školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body. Příslušný úřad obce s rozšířenou působností provede záznam o odečtení bodů ke dni ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Příslušný úřad obce s rozšířenou působností může provést záznam o odečtení bodů řidiči na základě potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy pouze jednou za kalendářní rok.

 

poradí a další informace poskytne

Hana Uličná hana.ulicna@litomysl.cz tel.: 461 653 459
 
Youtube Litomyšl