Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Doprava

Registr vozidel

Potřebuji třetí značku na nosič kol na tažné zařízení

O vydání třetí tabulky vozidlu s již přidělenou registrační značkou může požádat jeho vlastník na odboru dopravy obce s rozšířenou působností. V Litomyšli sídlí odbor dopravy na adrese J. E. Purkyně 918 (úřední hodiny).
Žádost o vydání registrační značky se podává na tiskopise „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou". K žádosti se přiloží doklad totožnosti, v případě zmocněnce úředně neověřená plná moc, osvědčení o registraci vozidla část II. („velký technický průkaz„).
Při podání žádosti se hradí se správní poplatek dle Zákona o správních poplatcích v hotovosti nebo platební kartou.

Při vyzvednutí registrační značky na nosné zařízení po 15 dnech od podání žádosti je nutné opět předložit osvědčení o registraci část II. („velký technický průkaz„).

Pořizovat si tabulku s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosič kol) není povinné. Stále platí dosavadní možnost umístit na nosič kol zadní tabulku registrační značky z vozidla, ke kterému je nosič kol namontován. Pořízení tabulky registrační značky k umístění na nosič kol je pouze komfortnější uživatelskou možností místo přehazování zadní tabulky registrační značky z vozidla na nosič kol a zpět. Na vozidle není možné používat nehomologované plastové či jiné napodobeniny tabulky registrační značky nabízené některými prodejci nosičů kol.

 

poradí a další informace poskytne

Lenka Plchová lenka.plchova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
Kristýna Šplíchalová, DiS. kristyna.splichalova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl