Vyhledat na webu
en

Doprava

Registr vozidel

Potřebuji třetí značku na nosič kol na tažné zařízení

O vydání třetí tabulky s již vozidlu přidělenou registrační značkou může požádat vlastník vozidla na obecním úřadě obce s rozšířenou působností v úředních hodinách. V Litomyšli sídlí odbor dopravy v budově na adrese J. E. Purkyně 918.
Žádost o vydání registrační značky se podává na tiskopise "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou". K žádosti se přiloží doklad totožnosti,  v případě zmocněnce úředně neověřená plná moc, osvědčení o registraci vozidla část II (velký technický průkaz).
Při podání žádosti se hradí se správní poplatek dle zákona o správních poplatcích v hotovosti nebo platební kartou.

Při vyzvednutí registrační značky  na nosné zařízení, po 15 dnech od podání žádosti, je nutné  opět předložit osvědčení o registraci část II. (velký technický průkaz).

Pořizovat si tabulku s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosič kol) není povinné. Stále platí dosavadní možnost umístit na nosič kol zadní tabulku registrační značky z vozidla, ke kterému je nosič kol namontován. Pořízení tabulky registrační značky k umístění na nosič kol je pouze komfortnější uživatelskou možností místo přehazování zadní tabulky registrační značky z vozidla na nosič kol a zpět. Na vozidle není možné používat nehomologované plastové či jiné napodobeniny tabulky registrační značky, nabízené některými prodejci nosičů kol.

 

poradí a další informace poskytne

Lenka Plchová lenka.plchova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
Kristýna Šplíchalová, DiS. kristyna.splichalova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
 
Youtube Litomyšl