Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Doprava

Registr vozidel

Chci vyřadit silniční vozidlo z provozu (dříve depozit, dočasné vyřazení)

O vyřazení silničního vozidla z provozu může požádat jeho vlastník na odboru dopravy obce s rozšířenou působností, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu provozovat, např. sezonní provoz, dlouhodobá oprava. V Litomyšli sídlí odbor dopravy  na adrese J. E. Purkyně 918 (úřední hodiny).

Žádost o vyřazení silničního vozidla podává na tiskopise „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla". K žádosti přiloží doklad totožnosti, v případě zmocněnce úředně neověřenou plnou moc, osvědčení o registraci vozidla část II. („velký technický průkaz"), osvědčení o registraci vozidla část I. („malý technický průkaz"), všechny přidělené registrační značky (řádně očištěné).
Při podání žádosti se hradí správní poplatek dle Zákona o správních poplatcích v hotovosti nebo platební kartou.

Trvá-li vyřazení vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, po uplynutí této doby je povinnost oznámit do 10 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo, adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití.

 

poradí a další informace poskytne

Lenka Plchová lenka.plchova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
Kristýna Šplíchalová, DiS. kristyna.splichalova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl