Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Litomyšl vydané od 1. ledna 2022 jsou zveřejněny ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů podle zákona č. 35/2021 Sb. Právní předpisy města Litomyšl zveřejněné ve Sbírce právních předpisů ÚSC


číslo vyhlášky název vyhlášky působnost účinnost
2/2024 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 2/2024 s 22. 02. 2024
1/2024 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl, o nočním klidu v roce 2024 č. 1/2024 s 22. 02. 2024
4/2023 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl, o místním poplatku ze psů s 01. 01. 2024
3/2023 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s 01. 01. 2024
2/2023 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl, o místním poplatku z pobytu s 01. 01. 2024
4/2022 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl o místním poplatku z pobytu s 01. 01. 2023
3/2022 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s 01. 01. 2023
2/2022 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 02/2022, o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti s 01. 01. 2023
7/2021 Nařízení města Litomyšl č. 07/2021, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy p 01. 01. 2022
6/2021 Nařízení města Litomyšl č. 06/2021, kterým se vydává tržní řád (tržní řád) p 12. 10. 2021
4/2021 Nařízení města Litomyšl č. 04/2021 o záměru zadání zpracování lesních hospodářských osnov p 11. 05. 2021
2/2021 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 02/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol a část společného školského obvodu mateřské školy s 12. 03. 2021
1/2021 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 01/2021, o nočním klidu v roce 2021 s 12. 03. 2021
12/2019 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 12/2019, o místním poplatku ze psů s 01. 01. 2020
11/2019 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 11/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s 01. 01. 2020
9/2019 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 09/2019, o zákazu kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství v městě Litomyšl s 02. 10. 2019
8/2019 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 08/2019, o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí s 01. 01. 2020
4/2019 Obecně závazná vyhláška č. 04/2019, o stanovení částí společných školských obvodů základních škol s 13. 05. 2019
3/2015 Nařízení města, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v daném úseku sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí p 01. 11. 2015
1/2015 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litomyšl s 01. 04. 2015
1/2014 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města s 12. 05. 2014
2/2013 Obecně závazná vyhláška, o vedení technické mapy obce s 01. 01. 2014
2/2012 Nařízení, kterým se ruší některé právní předpisy města Litomyšle p 01. 05. 2012
1/2012 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Litomyšl č.01/10, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ve znění pozdějších změn s 15. 03. 2012
10/2011 Obecně závazná vyhláška, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností s 01. 01. 2012
2/2011 Obecně závazná vyhláška města Litomyšle, kterou se vydává požární řád města Litomyšle s 01. 06. 2011
5/2010 Nařízení, kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy p 01. 01. 2011
5/2009 Nařízení města - o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a průjezdních úseků silnic p 01. 11. 2009
4/2009 Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje žebrání na veřejných prostranstvích s 01. 01. 2010
2/2009 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání pyrotechnických předmětů pro zábavné účely s 01. 03. 2009
1/2009 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích s 01. 03. 2009
4/2008 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě) s 01. 01. 2009
4/2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní vetší počet osob s 28. 06. 2005
2/2005 Obecně závazná vyhláška, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství s 01. 05. 2005
7/1998 Obecně závazná vyhláška, o vytvoření a použití účelového fondu obce pro opravy bytů občanů postižených záplavami s 13. 10. 1998
4/1997 Obecně závazná vyhláška, o zřízení městské policie s 03. 01. 1997

S - samostatná působnost
P - přenesená působnost

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl