Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Litomyšl č.01/10, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ve znění pozdějších změn

platnost: ano
působnost: samostatná
datum účinnosti: 15. 03. 2012

O B E C N Ě    Z Á V A Z N Á   V Y H L Á Š K A

M Ě S T A    L I T O M Y Š L

č. 01/12,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Litomyšl č.01/10, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ve znění pozdějších změn

Zastupitelstvo města Litomyšl se na svém zasedání dne 21.02.2012 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Čl. 1

Předmět

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Litomyšl č.01/10, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, obecně závazná vyhláška č. 08/11, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 01/10, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu a obecně závazná vyhláška č.11/11, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 01/10, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ve znění pozdějších změn.

 Čl. 2

Přechodná ustanovení

Na místní poplatky, za období do 31.12.2011, se vztahuje dosavadní obecně závazná vyhláška města Litomyšl č.01/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ve znění pozdějších zěn.

 Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.03.2012.

 

Radomil Kašpar                                                     Michal Kortyš
1. místostarosta                                                   starosta

 

Vyhotovení s podpisy starosty a 1. místostarosty města v souladu s ust. § 104 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je uloženo v příruční spisovně tajemníka městského úřadu Litomyšl. 

Vyhláška vyvěšena na úřední desku Městského úřadu Litomyšl

Dne

22.02.2012

Vyhláška sejmuta z úřední desky  Městského úřadu Litomyšl

Dne

09.03.2012

 

Vyhláška č.01/12 (formát pdf, velikost 410,02 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl