Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 2/2012

Nařízení, kterým se ruší některé právní předpisy města Litomyšle

platnost: ano
působnost: přenesená
datum účinnosti: 01. 05. 2012

N A Ř Í Z E N Í

M Ě S T A   L I T O M Y Š L

č. 02/12

kterým se ruší některé právní předpisy města Litomyšle

Rada města Litomyšl se  na svém zasedání dne 20.03.2012 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

  

Článek 1
Předmět

 (1)      Zrušuje se právní předpis města Litomyšl č.5/95, o výši nájemného v rodinných domech v majetku města.

(2)      Zrušuje se právní předpis města Litomyšl č.7/95, o úpravě základního nájemného podle polohy domu.

  

Článek 2
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnost dne 01.05.2012.

   

Radomil Kašpar v.r.                                                         Michal Kortyš v.r.
1. místostarosta                                                              starosta

Vyhotovení s podpisy starosty a 1. místostarosty města v souladu s ust. § 104 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je uloženo v příruční spisovně tajemníka městského úřadu Litomyšl. 

 

Nařízení vyvěšeno na úřední desku města  Litomyšl

dne

23.03.2012

Nařízení sejmuto z úřední desky města Litomyšl

dne

10.04.2012

 

 

 

 

 

Nařízení č. 02/12 (formát pdf, velikost 225,41 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl