Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 3/2015

Nařízení města, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v daném úseku sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

platnost: ano
působnost: přenesená
datum účinnosti: 01. 11. 2015

N A Ř Í Z E N Í

M Ě S T A   L I T O M Y Š L

č. 03/2015

kterým se vymezují  úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v daném úseku sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

 

 

Rada města Litomyšl se na svém zasedání dne 12. 10. 2015 usnesla vydat na základě ust. § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

  

Čl.1

 Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v daném úseku sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí1) jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

 Čl.2

 Toto nařízení nabývá účinnosti 1. 11. 2015.

 Čl.3

Toto nařízení platí vždy od 1. 11. do 31. 3. v kalendářním roce.              

 

 

 Michal Kortyš                                                                             Radomil Kašpar               

 místostarosta v.r.                                                                       starosta v.r.

 

 

Příloha k nařízení č. 02/2015,  kterým se vymezují  úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v daném úseku sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

 

Neudržované úseky místních komunikací

1

částečně pojízdný chodník od ČSAD na ulici Na Lánech

2

komunikace Moravská za LB Tech

3

parkoviště v sídlištích

4

chodník - schody pod kostelem Šantovo náměstí

5

komunikace a chodník Peciny - slepá ulice směrem na Lidickou

6

chodník - schody mezi čp. 1143 a 1144

7

chodník u J. E. Purkyně 1143 a 1144

8

komunikace - sjezd ke krytým garážím Z.Kopala 1155

9

chodník - schody Tomíčkova - Vognerova

10

komunikace - skupinové garáže Dukelská

11

komunikace – skupinové garáže u HMD

12

částečně pojízdný chodník – spojovací komunikace kolem rest. Za vodou

13

chodníky Jiráskova a V. K. Jeřábka od zámku po křiž. s ul. Za Moštěním

14

chodník Moravská vedle I/35 od fmy Savos po výjezd směr Svitavy

15

chodník – schody z Mařákova do Dukelská

16

spojovací chodník Braunerovo nám. - Mařákova pod čp. 278, 280

17

chodník J. E. Purkyně vedle II/359 a 360 od okruž. křiž. vpravo ve směru Polička

18

chodníky ul. Mařákova před čp. 1114 – 1116, 1111 - 1113

19

spojovací chodník Partyzánská – J. E. Purkyně kolem parku nemocnice

20

chodník T. G. Masaryka před čp. 1123 - 587

 

 

 

 

 

 

 

1)    § 27 odst.5 zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

Nařízení vyvěšeno na úřední desku Městského úřadu Litomyšl

dne

14. 10. 2015

Nařízení sejmuto z úřední desky Městského úřadu Litomyšl

dne

30. 10. 2015

 

Nařízení 03/2015 (formát pdf, velikost 283,57 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl