Vyhledat na webu
en

Doprava

Registr vozidel

Chci vyřadit silničního vozidla z provozu (dříve depozit, dočasné vyřazení)

O vyřazení silničního vozidla z provozu může požádat vlastník vozidla na obecním úřadě obce s rozšířenou působností v úředních hodinách, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu provozovat, např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava. V Litomyšli sídlí odbor dopravy v budově na adrese J. E. Purkyně 918.

Žádost o vyřazení silničního vozidla podává na tiskopise "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla ". K žádosti se přiloží doklad totožnosti, v případě zmocněnce úředně neověřenou plnou moc, osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“, osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“, všechny přidělené registrační značky (řádně očištěné).
Při podání žádosti se hradí se správní poplatek dle zákona o správních poplatcích v hotovosti nebo platební kartou.

Trvá-li vyřazení vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, po uplynutí této doby je povinnost oznámit do 10 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo,  adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití.

 

poradí a další informace poskytne

Lenka Plchová lenka.plchova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
Kristýna Šplíchalová, DiS. kristyna.splichalova@litomysl.cz tel.: 461 653 454
 
Youtube Litomyšl