Vyhledat na webu
en

Doprava

Pozemní komunikace

Potřebuji stanovit dopravní značení na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci

Pro vydání stanovení je potřeba:

- příslušná žádost

- grafický návrh umístění dopravního značení (např. zákresem v mapě)

- stanovisko Dopravního inspektorátu KrŘ policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy/Ústí n. Orlicí.

V případě trvalých změn dopravního značení na území města Litomyšle je lépe záležitost nejdříve projednat v rámci samosprávných orgánů města Litomyšle (zejména dopravní komise). Podnět se podává na odboru místního a silničního hospodářství, který následně přebírá celý proces vyřízení do své kompetence.

žádost (formát pdf, velikost 530,78 KB)

 

poradí a další informace poskytne

Ing. Pavel Jiráň pavel.jiran@litomysl.cz tel.: 461 653 360 mobil: 775 653 306
Mgr. Rostislav Šimon rostislav.simon@litomysl.cz tel.: 461 653 362 mobil: 601 122 487
Ing. Miloslav Cink miloslav.cink@litomysl.cz tel.: 461 653 365 mobil: 724 385 499
 
Youtube Litomyšl