Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Doprava

Pozemní komunikace

Potřebuji povolit částečnou / úplnou uzavírku silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace

Pro vydání povolení je potřeba:
- příslušná žádost,
- grafický návrh uzavírky a případné objížďky (např. zákres v mapě),
- v případě uzavírky silnice II. a III. třídy stanovisko Správy a údržby silnic Pardubického kraje / v případě uzavírky místní komunikace stanovisko příslušné obce,
- v případě nařízení objížďky po silnici I. třídy – stanovisko ŘSD ČR, Správy Pardubice, po silnici II. a III. třídy,
- stanovisko Správy a údržby silnic Pardubického kraje, po místní komunikaci,
- stanovisko příslušné obce - při objížďce vždy i stanovisko Dopravního inspektorátu KrŘ policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy,

- jde-li o komunikaci, na níž je umístěna dráha, také stanovisko provozovatele dráhy,

- pokud dojde k omezení/přemístění zastávek BUS tak i vyjádření Dopravního úřadu (Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství).

žádost (formát pdf, velikost 1,16 MB)

 

poradí a další informace poskytne

Ing. Pavel Jiráň pavel.jiran@litomysl.cz tel.: 461 653 360 mobil: 775 653 306
Mgr. Rostislav Šimon rostislav.simon@litomysl.cz tel.: 461 653 362 mobil: 601 122 487
Ing. Miloslav Cink miloslav.cink@litomysl.cz tel.: 461 653 365 mobil: 724 385 499
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl