Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Doprava

Pozemní komunikace

Potřebuji povolit částečnou/úplnou uzavírku silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace

Pro vydání povolení je potřeba:
- příslušná žádost
- grafický návrh uzavírky a případné objížďky (např. zákres v mapě)
- v případě uzavírky silnice II. a III. třídy stanovisko Správy a údržby silnic Pardubického kraje / v případě uzavírky místní komunikace stanovisko příslušné obce
- v případě nařízení objížďky po silnici I. třídy – stanovisko ŘSD ČR, Správy Pardubice, po silnici II. a III. třídy
– stanovisko Správy a údržby silnic Pardubického kraje, po místní komunikaci
– stanovisko příslušné obce - při objížďce vždy i stanovisko Dopravního inspektorátu KrŘ policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy
- jde-li o komunikaci, na níž je umístěna dráha, také stanovisko provozovatele dráhy

- pokud dojde k omezení/přemístění zastávek BUS tak i vyjádření Dopravního úřadu (Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství)

žádost (formát pdf, velikost 612,54 KB)

 

poradí a další informace poskytne

Ing. Pavel Jiráň pavel.jiran@litomysl.cz tel.: 461 653 360 mobil: 775 653 306
Mgr. Rostislav Šimon rostislav.simon@litomysl.cz tel.: 461 653 362 mobil: 601 122 487
Ing. Miloslav Cink miloslav.cink@litomysl.cz tel.: 461 653 365 mobil: 724 385 499
 
Youtube Litomyšl