Vyhledat na webu
en

Doprava

Pozemní komunikace

Potřebuji umístit restaurační předzahrádku/prodejní zařízení na silnici II. a III. třídy a místní komunikaci

Pro vydání povolení je potřeba:
- příslušná žádost
- grafický návrh záboru (např. zákres v mapě)
- v případě silnice II. a III. třídy souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje / v případě místní komunikace souhlas příslušné obce
- v případě omezení silničního provozu i závazné stanovisko Dopravního inspektorátu KrŘ policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy.

žádost (formát pdf, velikost 676,48 KB)

 

poradí a další informace poskytne

Ing. Pavel Jiráň pavel.jiran@litomysl.cz tel.: 461 653 360 mobil: 775 653 306
Mgr. Rostislav Šimon rostislav.simon@litomysl.cz tel.: 461 653 362 mobil: 601 122 487
Ing. Miloslav Cink miloslav.cink@litomysl.cz tel.: 461 653 365 mobil: 724 385 499
 
Youtube Litomyšl