PRO RODIČE

Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Férový piknik
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Férový piknik
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě

Dokumenty ke stažení - přijetí

Vážení rodiče,

prosíme vás o stažení, vyplnění a zaslání následujících dokumentů:

  • Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělání pro školní rok 2021/2022
  • Zápisní lístek pro školní rok 2021/2022 – informace z tohoto dokumentu využijeme pro účely školní matriky a při tvorbě žákovských kolektivů
  • Informace o žákovi – důležité pro nastavení individuálního přístupu k žákovi a při tvorbě žákovských kolektivů
  • Dohoda zákonných zástupců dítěte o záležitostech spojených s přijetím dítěte k základnímu vzdělávání do Základní školy Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy

 

 

Název Formát Velikost
Název Formát Velikost