PRO RODIČE

Karneval na ledě
Veselé hrátky se zvířátky
Karneval na ledě
Karneval na ledě
Karneval na ledě
Veselé hrátky se zvířátky
Veselé hrátky se zvířátky
Veselé hrátky se zvířátky

Dokumenty ke stažení - přijetí

Vážení rodiče,

prosíme vás o stažení, vyplnění a zaslání následujících dokumentů:

 • Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělání pro školní rok 2020/2021
 • Zápisní lístek pro školní rok 2020/2021 – informace z tohoto dokumentu využijeme pro účely školní matriky a při tvorbě žákovských kolektivů
 • Informace o žákovi – důležité pro nastavení individuálního přístupu k žákovi a při tvorbě žákovských kolektivů
 • Dohoda zákonných zástupců dítěte o záležitostech spojených s přijetím dítěte k základnímu vzdělávání do Základní školy Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy

 

Možnosti předávání – zaslání výše uvedených tiskopisů:

 • datovou schránkou - datová schránka školy bc4segs
 • emailem s elektronickým podpisem (ne obyčejným emailem) – jana.slaba@1zs.litomysl.cz
 • poštou na adresu školy: Základní škola, Zámecká 496, 570 01 Litomyšl
 • osobním předáním již vyplněných dokumentů v přízemí školy - každý pracovní den od 1. do 15. dubna vždy od 8.00 do 10.00 hodin
 • vhozením do poštovní schránky školy – zadní vchod školy (ze školního dvora) – schránka se vybírá v 7.00, 12.00 a 15.00 hodin
 • osobní konzultací dne 7. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hodin - v případě, že nemáte možnost si tiskopisy vytisknout nebo potřebujete osobní konzultaci s paní učitelkou, školní psycholožkou nebo speciální pedagožkou. Abychom zamezili shlukování většího počtu rodičů, je potřeba se telefonicky objednat na telefonním čísle 603 728 442 (Jana Slabá).

Každou přijatou žádost potvrdíme emailem a zároveň Vám přidělíme registrační číslo pro Vaše dítě.

Děti přijaté k základnímu vzdělávání na naší škole zveřejníme nejpozději 27. dubna 2020 pod jejich přiděleným registračním číslem.

V případě jakýchkoliv nejasností můžete kontaktovat zástupkyni ředitele pro první stupeň Janu Slabou, a to na telefonním čísle – 603 728 442.

Název Formát Velikost
Název Formát Velikost

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL

ZÁMECKÁ 496

570 01 LITOMYŠL

IČ: 47487283

Facebook

E-mail: 1zs@litomysl.cz

Telefon: 461 612 275

 • OP VVV
 • Jeden svět na školách
 • Příběhy bezpráví
 • Světová škola
 • Arpok
 • Ovoce a zelenina do škol
 • Erasmus +
 • Školní klub
© ZŠ Litomyšl, Zámecká ▪ design 2017 © regrafika