PRO RODIČE

Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Férový piknik
Férový piknik
Férový piknik
Férový piknik
Férový piknik
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Proměna prostoru před školou

Kritéria pro přijetí

Maximální počet přijatých dětí pro školní rok 2021/2022 bude 48.

V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského  zákona se stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

 V případě, že maximální počet přijímaných dětí nebude překročen, budou přijaty všechny děti bez ohledu na spádovost.

 V případě, že počet zájemců překročí maximální počet přijímaných dětí, budou rozhodovat tato kritéria:

  • Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Litomyšl, Zámecká 496  3 body
  • Dítě s trvalým pobytem v městě Litomyšl a v integrovaných obcích a dítě s trvalým pobytem mimo město Litomyšl a integrované obce, které má sourozence v ZŠ Litomyšl, Zámecká 496  2 body
  • Dítě s trvalým pobytem v městě Litomyšl a v integrovaných obcích a dítě s trvalým pobytem mimo město Litomyšl a integrované obce, které nemá sourozence v ZŠ Litomyšl, Zámecká 496  1 bod

 V případě vyššího počtu zájemců, než je možné přijmout, bude o přijetí těch, kteří splňují dané kritérium, rozhodovat los. K losování bude přizván zástupce školské rady. 

 Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne nejpozději 30. dubna 2021 na webových stránkách školy a u vchodu do hlavní budovy školy.