PRO RODIČE

Férový piknik
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Férový piknik
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Proměna prostoru před školou
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě

Spádová oblast ZŠ Litomyšl, Zámecká a integrované obce

Školský obvod pro ZŠ Litomyšl, Zámecká 496, okres Litomyšl stanovený obecně závaznou vyhláškou města Litomyšl č. 01/2016 o stanovení školských obvodů spádových škol zřízených městem Litomyšl s účinností od 01. 04. 2016:

B. Němcové, Benátská, Bernardka, Braunerovo nám., Bří Pátů, Černá hora, Fügnerova, J. Formánka, Jiráskova, Jiráskovo nám., J. Matičky, Jar. Metyše, Jaselská, Josefa Váchala, Lidická, Lomená, Moravská, M.D. Rettigové, M. Kuděje, Mariánská, Na Máchadle, Nerudova, Nová, Okružní, Osevní, P. Bezruče, P. Jilemnického, Peciny, Pod Prokopem, Portmanka, Prkenná, Prokešova, Průmyslová, Purkmistra Laška, Příčná, Rektora Stříteského, Růžová, Sadová, Sluneční, Smetanovo nám. 91 - 139, Strakovská, Svitavská, Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská, M. Švabinského, Terezy Novákové, Toulovcovo nám., Trstěnická, Tyršova, U Náhonu, U Plovárny, Umrlčí, V.K. Jeřábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moštěním, Zámecká, Zahájská

Integrované obce města Litomyšl:

Suchá, Pazucha