PRO RODIČE

Férový piknik
Férový piknik
Férový piknik
Proměna prostoru před školou
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Proměna prostoru před školou
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě

SRPDŠ

Členové výboru pro školní rok 2021/2022

1. ročník - zástupce bude znám v průběhu prvního čtvrtletí školního roku

2. ročník, II. B - paní Romana Hladíková, Litomyšl, K Markovu mlýnu 1066

3. ročník, III. B - pan Leoš Krejčí, Litomyšl, Purkmistra Laška 346

4. ročník, IV. A - paní Petra Hánělová - Litomyšl, Peciny 314

5. ročník, V. B - paní Zuzana Smetanová - Litomyšl, B. Němcové 160

6. ročník, VI. A - pan Pavel Horáček - Litomyšl, M. Kuděje 342

7. ročník, VII. B - paní Jana Brokešová - Litomyšl, Zahájská 102

8. ročník, VIII. C - paní Alena Jiříčková - Litomyšl, Na Lánech 138

9. ročník, IX. B - pan Pavel Džbánek - Litomyšl, Kapitána Jaroše 403

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hospodář - účetní školy