PRO RODIČE

Férový piknik
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Proměna prostoru před školou
Férový piknik
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Férový piknik
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě

Souhrn nejdůležitějších informací

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SŠ – NĚKOLIK RAD

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Každý žák si může podat maximálně dvě přihlášky na SŠ. Přihlášku podává zákonný zástupce řediteli SŠ (může poslat poštou - doporučeně).

Přihlášku vytiskne a potvrdí škola, žák dodá potřebné informace na lístku, který dostane ve škole v lednu. Obě přihlášky budou identické a bude na nich vyznačené pořadí škol.

Termíny:

 Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou a konzervatoře: do 30. 11. 2021

 Přihlášky na ostatní SŠ: do 1. 3. 2022

 Přijímací zkoušky:  

 1.termín PZ:     12. 4. 2022       osmiletá gymnázia  19. 4. 2022    1. náhradní termín pro všechny obory 10. 5. 2022

 2.termín PZ:     13. 4. 2022       osmiletá gymnázia  20. 4. 2022    2. náhradní termín pro všechny obory 11. 5. 2022

 Vydávání zápisových lístků:    čas bude včas zveřejněn     ( ZL si musí zákonný zástupce vyzvednout osobně proti podpisu). nejpozděšji do 15. 3. 2022 

 

Jak vybrat vhodnou SŠ:

Typy škol:

 • 3- leté učební obory zakončené výučním listem připravují žáky na dělnické profese (např. automechanik, elektrikář, kadeřnice…).
 • 4 - leté učební obory zakončené maturitou připravují náročnější profese (např. kosmetička, elektronik, mechatronik, obchodník….).
 • Odborné SŠ – 4 - leté studijní obory s maturitou - pro žáky, kteří už mají nějaký vyhraněný zájem nebo představu o budoucím povolání. Na těchto školách bývají  i obory lycea (vhodnější pro následné studium na VŠ).
 • Gymnázia – vhodné pro žáky s výborným prospěchem, nejlepší příprava na VŠ.
 • Umělecké školy a konzervatoře – zakončené maturitou, vhodné pro děti s vyhraněným talentem (konají se talentové zkoušky, přihlášku je nutné podat do 30. 11. 2021)

 Všechny tyto školy mohou být státní, soukromé, některé i církevní. Na soukromých školách je nutné počítat se školným, které se v současné době pohybuje 12 000 - 16 000 Kč, někde i více.

 

 Co je důležité při rozhodování:

 • Zdravotní stav – pokud má dítě závažný zdravotní problém, je vhodné zvolenou školu konzultovat s jeho lékařem ( hl. u učebních oborů), pokud má změnu pracovní schopnosti, je nutné dodat k přihlášce potvrzení.
 • Studijní výsledky dítěte, dovednosti, zájem, vlastnosti…
 • Reálné šance na přijetí dítěte na zvolenou školu.
 • Možnosti uplatnění po ukončení školy.
 • Dojíždění, internát, finanční náročnost studia apod.

Co  a kdo pomůže při rozhodování:

 • Burzy škol – pro žáky, kteří hledají hodně informací na jednom místě. 21.10. 2021 Fabrika Svitavy 9:00 - 17:00 
 • Dny otevřených dveří – určitě využít, prohlédnout si školu, prostředí, zjistit co nejvíce informací o škole
 • Webové stránky škol – zjistíte aktuální informace – popis oborů, kritéria k př. zkouškám, výsledky př. řízení,…
 • Testy profesní orientace pedagogicko-psychologické poradny – žáci jsou již přihlášeni, testy se budou konat ve škole (upřesníme). Rodiče podepíší souhlas s vyšetřením a potom se dostaví na konzultace s psycholožkou, termín konzultací bude upřesněn.
 • Ve škole poradí výchovný poradce ( konzultace: st 12 - 13h, po emailové domluvě kdykoli od 7:00 - 8:00), na pracovním úřadě i v PPP jsou informační a poradenské střediska.
 • Další informace: např. u studentů, kteří školu studují, příbuzní v oboru, tištěné materiály – brožury škol, atlasy školství ( Pardubický kraj dostanou všichni žáci zdarma od PÚ), exkurze na pracoviště,…
 • Přehled škol najdete  na atlasskolstvi.cz nebo www.stredniskoly.cz.

 

Přijímací zkoušky:

 • Rozhodnutím MŠMT se budou konat přijímací zkoušky v celé republice podle stejných kritérií. Ředitel SŠ musí nejpozději měsíc před konáním přijímacího řízení stanovit a uveřejnit kritéria přijetí.
 • PZ budou ve formě CERMAT testů, a to z matematiky a českého jazyka. Bodové hodnocení je 50 bodů z každého testu. Časová dotace je 60 a 70 minut. Žáci budou mít možnost si vypracovat i ilustrační testy a školy budou možná konat také PZ nanečisto jako v loňském roce. Testy probíhají metodou tužka – papír.
 • Pozvánku k PZ by měl žák obdržet nejpozději 14 dnů před zkouškou ( bude to na té škole, kterou má žák napsanou na 1. místě). Pokud se nemůže zúčastnit (z důvodů nemoci ..), omluví se písemně nejpozději do 3 dnů, ředitel  SŠ stanoví náhradní termín.
 • Výsledky testů budou zaslány na SŠ Cermatem a SŠ zveřejní pak pořadí přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům pošle písemné rozhodnutí, proti kterému se může rodič odvolat do 3  pracovních dnů.
 • U přijatých žáků do 10 dnů musí rodiče odeslat zápisový lístek. ZL se nedá stáhnout, s výjimkou přijetí na odvolání.
 • V případě nepřijetí si podává žák přihlášku (libovolný počet) do druhého kola, ale pouze na školy, které je vypíší.
 • Pro zdárné vykonání PZ a přijetí na zvolenou školu je nejnutnější mít co nejlepší prospěch a dobře se připravit

 

Co je důležité při rozhodování:

 • Zdravotní stav – pokud má dítě závažný zdravotní problém, je vhodné zvolenou školu konzultovat s jeho lékařem ( hl. u učebních oborů), pokud má změnu pracovní schopnosti, je nutné dodat k přihlášce potvrzení.
 • Studijní výsledky dítěte, dovednosti, zájem, vlastnosti…
 • Reálné šance na přijetí dítěte na zvolenou školu.
 • Možnosti uplatnění po ukončení školy.
 • Dojíždění, internát, finanční náročnost studia apod.

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách: