Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Projekty podpořené z dotací

Stavební práce

Sběrný dvůr v Litomyšli

Projekt se zabývá navýšením kapacity současného sběrného dvora v Litomyšli.

Traktor

Vybavení kompostárny v Litomyšli novou technologií

Cílem projektu bylo navýšení kapacity kompostárny v Litomyšli pořízením nových technologií vybavení.

Navýšení kapacit II. MŠ v Litomyšli

Navýšení kapacit II. MŠ v Litomyšli

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu a zkvalitnění zázemí II. mateřské školy.

Navýšení kapacit III. MŠ v Litomyšli

Navýšení kapacit III. MŠ v Litomyšli

Předkládaný projekt řeší především problematiku nedostatečné kapacity a částečně i zkvalitnění infrastruktury III. mateřské školy ve městě Litomyšl.

Po realizaci

Regenerace veřejné zeleně v areálu respitní péče Jindra v Litomyšli

Areál respitní péče představuje velmi hodnotnou plochu uzavřeného areálu zeleně s výraznými floristickými prvky odpovídajícími nenarušené přírodní ploše města – dochované původní zahrady Jindrovy vily v Litomyšli.

Biotopové tůně Višňáry - Město Litomyšl

Biotopové tůně Višňáry - Město Litomyšl

Cílem bylo vybudování dvou neprůtočných tůní. Dostatečné zásobení vodou je zajištěno pomocí dvou zaštěrkovaných překopů, kterými bude zajištěno dostatečné vody.

ZŠ U Školek - foto před realizací

Odborné učebny ZŠ Litomyšl, U Školek

Cílem projektu je vytvoření odborných učeben zaměřených na rozvoj výuky digitálních technologií, cizích jazyků a pracovních činností za účelem zvýšení kvality vzdělávání v základním školství.

Rekonstrukce strojovny ZS v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R717

Rekonstrukce strojovny ZS v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R717

Realizací tohoto projektu bude vyřešen současný problém na zimním stadionu v Litomyšli. Stávající technologie chlazení je již na současné poměry zastaralá, příliš neefektivní, pro provoz je nutné skladovat velké množství nebezpečného čpavku.

Proměna nábřeží řeky Loučné

Proměna nábřeží řeky Loučné

Záměrem projektu, který nese podtitul „Dialog mezi řekou a městem“, je zpřístupnění řeky Loučné a vytvoření příjemného prostoru pro trávení volného času v lokalitě Vodní valy. Menšími úpravami projde také park u Smetanova domu.

Foto po realizaci

Výstavba turistického zázemí v Litomyšli

Cílem projektu byly stavební úpravy původní radnice a átria na Smetanově náměstí za účelem zřízení turistického centra.

Foto 1 - před realizací

Dynamické řízení světelné křižovatky I/35 - Mařákova v Litomyšli

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, ale také zvýšení bezpečnosti pohybu chodců na světelné křižovatce v Litomyšli na silnici I/l5.

Elektromobil MSL

Elektromobil MSL

Projekt řeší pořízení nového užitkového elektro automobilu N1.

Modrásek na louce - 3. ZŠ Litomyšl

Modrásek na louce - 3. ZŠ Litomyšl

Cílem projektu je zvýšit kvalitu dosavadního vzdělávání na Základní škole Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okr. Svitavy.

Discgolfové hřiště Litomyšl

Discgolfové hřiště Litomyšl

V Parku mladých u II. základní školy o prázdninách vzniklo hřiště pro discgolf, jehož cílem je zlepšení možností sportovního vyžití pro návštěvníky města Litomyšl.

Doplnění zázemí dětského dopravního hřiště

Doplnění zázemí dětského dopravního hřiště

Cílem projektu bylo pořízení zabezpečeného skladovacího prostoru pro uskladnění kol, koloběžek a dalších potřebných věcí pro výuku dopravní výchovy.

Aktualizace a zpracování digitálního povodňového plánu ORP Litomyšl

Aktualizace a zpracování digitálního povodňového plánu ORP Litomyšl

Cílem projektu byla aktualizace a doplnění digitálního povodňového plánu (DPP) pro ORP Litomyšl.

Likvidace vrtu V-1 Na Řetízku

Likvidace vrtu V-1 Na Řetízku

Cílem prováděných prací je popsat aktuální technický stav vybraného objektu, zdůvodnit potřebu jeho likvidace a následně navrhnout způsob likvidace tak, aby nepředstavoval hrozbu pro vodní zdroje využívané k veřejnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl

Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl

Projekt je zaměřen na obnovu suchých sekundárních trávníků a vřesovišť a dvou podmáčených lokalit a jedné lokality s nezapojeným vegetačním krytem.

Před realizací 1

Modernizace chodníku u hřbitova

Projekt řeší modernizaci chodníku v ulici Prokešova kolem hřbitovní zdi Městského hřbitova u sv. Anny v Litomyšli.

Územně analytické podklady Litomyšl

Územně analytické podklady Litomyšl

Cílem projektu je plnit povinnost stanovenou stavebním zákonem. Celkovým výstupem projektu bude pořízení územně analytických podkladů (ÚAP), které jsou definované stavebním zákonem.

 
Youtube Litomyšl