Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty podpořené z dotací

Navýšení kapacit III. MŠ v Litomyšli

Předkládaný projekt řeší především problematiku nedostatečné kapacity a částečně i zkvalitnění infrastruktury III. mateřské školy ve městě Litomyšl.

Jaký problém projekt řeší?

Předkládaný projekt je součástí širšího, komplexního opatření realizovaného žadatelem, Městem Litomyšl, v problematice nedostatečné kapacity mateřských škol. Z důvodu opuštění prostor stávající MŠ I. dojde k navýšení kapacit zbývajících MŠ ve městě, tedy II. a III. MŠ v Litomyšli. Předmětem tohoto projektu je pouze III. MŠ, jejíž kapacita se realizací navýší o 25 míst. 

Co je cílem projektu?

Cílem řešeného projektu je zajistit adekvátní kapacitu mateřských škol v Litomyšli, která je v současné době z důvodu očekávaného opuštění stávajících prostor MŠ I. nedostatečná.

Výsledky (výstupy) projektu

Výsledkem projektu bude zajištění zvýšené kapacity infrastruktury III. MŠ, respektive výstupem budou stavební úpravy vedoucí k provozu nového oddělení s kapacitou 25 dětí.

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008513

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl