Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty podpořené z dotací

Navýšení kapacit III. MŠ v Litomyšli

Předkládaný projekt řeší především problematiku nedostatečné kapacity a částečně i zkvalitnění infrastruktury III. mateřské školy ve městě Litomyšl.

Jaký problém projekt řeší?

Předkládaný projekt je součástí širšího, komplexního opatření realizovaného žadatelem, Městem Litomyšl, v problematice nedostatečné kapacity mateřských škol. Z důvodu opuštění prostor stávající MŠ I. dojde k navýšení kapacit zbývajících MŠ ve městě, tedy II. a III. MŠ v Litomyšli. Předmětem tohoto projektu je pouze III. MŠ, jejíž kapacita se realizací navýší o 25 míst. 

Co je cílem projektu?

Cílem řešeného projektu je zajistit adekvátní kapacitu mateřských škol v Litomyšli, která je v současné době z důvodu očekávaného opuštění stávajících prostor MŠ I. nedostatečná.

Výsledky (výstupy) projektu

Výsledkem projektu bude zajištění zvýšené kapacity infrastruktury III. MŠ, respektive výstupem budou stavební úpravy vedoucí k provozu nového oddělení s kapacitou 25 dětí.

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008513

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl