Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty podpořené z dotací

Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl

obrázek k 1621244743107
Projekt je zaměřen na obnovu suchých sekundárních trávníků a vřesovišť a dvou podmáčených lokalit a jedné lokality s nezapojeným vegetačním krytem.

Cílem akce je obnovit ekologickou hodnotu 11 vybraných lokalit a zároveň na nich zoptimalizovat podmínky pro ohrožené, a zvláště chráněné druhy, posílit jejich populace a zlepšit stav jednotlivých biotopů. Projekt povede k posílení populací 21 ohrožených druhů rostlin a 24 ohrožených druhů živočichů.

Projekt má 3 národní partnery:

ZO ČSOP - Zapojení ZO ČSOP Litomyšl bude spočívat v dohledu, aby nedošlo při realizaci odstraňování dřevin ovlivnění ptactva.

Česká krajina, o. p. s. - bude zajišťovat monitoring cílových druhů a zdigitalizování lokalit zařazených v projektu.

Katedra ekologie a životního prostředí, Univerzita Palackého bude implementovat inovativní přístup spočívající v obnově travních porostů kokrhelem luštincem.

 

English:

The project aims at recovery of dry secondary grassland and moorland, two waterlogged locations and one locality with an unconnected vegetation cover.

The goal is to renew the environmental value of 11 chosen areas and simultaneously optimize conditions for endangered and protected species in these areas, strengthen their population and improve the state of individual biotopes.The project will help to strengthen the population of 21 endangered species of plants and 24 endangered species of animals.
This project has got 3 national partners. Czech Union for Nature Conservation in Litomyšl will provide surveillance during removal of wood and plants in order to prevent any negative influence on local bird population.

 

Czech Union for Nature Conservation in Litomyšl - they will provide surveillance during removal of wood and plants in order to prevent any negative influence on local bird population.

Česká krajina,o.p.s. - they will ensure monitoring of targeted species and digitalization of the areas included in the project.

The Department of Ecology and Environment of Palacký University in Olomouc - they will implement innovative approach of the renewal process of grassland with the use of rhinanthus alectorolophus.

Číslo projektu: 3201200004

Projekt je finančně podpořen z Norských fondů

Finanční podpora projektu celkem:    2 162 097,02 Kč
- z toho prostředky Norských fondů:  1 837 782,46 Kč
- z toho prostředky SFŽP:                    324 314,56 Kč

Více o Norských fondech naleznete na tomto odkazu.

Průběžná zpráva z první sezony realizace projektu 2021 (formát pdf, velikost 10,46 MB)


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl