Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Projekty podpořené z dotací

Informační systém MPR Litomyšl - II. etapa

Informační systém MPR Litomyšl - II. etapa

Projekt je zaměřen na instalaci II. etapy turistického informačního systému v Litomyšli. Konkrétně budou dotčeny turisticky velmi vytížené a zásadní lokality cestovního ruchu – městská památková rezervace, ochranné pásmo MPR, ale také Městský hřbitov v Litomyšli.

Pořízení traktoru - město Litomyšl

Pořízení traktoru - město Litomyšl

Název projektu:
Pořízení traktoru - město Litomyšl, číslo: 17/005/08610/453/000505

Památník obětem světových válek před sokolovnou v Litomyšli

Památník obětem světových válek před sokolovnou v Litomyšli

Jedná se o památník vytvořený ze žuly. V kombinaci hrubě tesaných bloku bosáže v kontrastu leštěných nápisových desek. Architektura pomníku je vytvořena v duchu české moderny. Hlavní hmota památníku má tvar hranolu vytvořeného z devíti pásu bosovaných kamenných bloků. Stojí na třístupňovém schodišti.

Litomyšl – Nedošín, socha sv. Václava, restaurování

Litomyšl – Nedošín, socha sv. Václava, restaurování

Cílem projektu bylo provedení restaurátorských prací na sousoší sv. Václava v Nedošíně. Na realizaci akce finančně přispěl Pardubický kraj.

Realizace úspor energie u objektu TJ Jiskra, Litomyšl čp. 1061

Realizace úspor energie u objektu TJ Jiskra, Litomyšl čp. 1061

Projekt řeší zateplení obálky budovy sportovní haly se zázemím TJ Jiskra Litomyšl včetně výměny některých oken, dveří a zateplení střechy. Součástí projektu je i výměna osvětlení ve sportovní hale a v hale na stolní tenis. Budova sportovní haly čp. 1061 se nachází na stavební parcele č. 2227.

Středisko volného času Litomyšl

Středisko volného času Litomyšl

Budova bývalé ortoptiky nad autobusovým nádražím prošla v minulých letech rekonstrukcí. Od poloviny září letošního roku v ní bude sídlit Středisko volného času Litomyšl, dříve známé pod názvem Dům dětí a mládeže Litomyšl, jehož zaměstnanci organizují pro děti zájmové kroužky.

Protipovodňová opatření pro město Litomyšl

Protipovodňová opatření pro město Litomyšl

Obyvatelé Litomyšle se v historii již bohužel několikrát přesvědčili o tom, kolik škody umí napáchat povodně. S ohledem na to se v červenci podařilo dokončit projekt, díky kterému se z dotace Operačního programu Životního prostředí v okolí toku Loučné nainstalují desítky zařízení výstražného a varovného systému.

Výsadby a ošetření zeleně v Litomyšli

Výsadby a ošetření zeleně v Litomyšli

Reg. č. projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_056/0005019. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Územní studie: Veřejná prostranství - Litomyšl a Janov

Cílem projektu je zpracování pěti územních studií vybraných lokalit města Litomyšl a obce Janov.

Pořízení techniky pro lesní hospodářství

Pořízení techniky pro lesní hospodářství

Informace o projektu:
Název: Pořízení techniky pro lesní hospodářství - město Litomyšl
Číslo projektu: 16/003/0861a/453/000669
Operační program: Program rozvoje venkova
Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesné hospodářství

Oprava oken a dveří Smetanův dům IV. etapa

Oprava oken a dveří Smetanův dům IV. etapa

Od roku 2016 probíhají každý rok etapy, které jsou zaměřeny na opravy otvorových prvků Smetanova domu. Celkem tedy byly realizovány již tři etapy a na rok 2019 má město Litomyšl připravilo pokračování v těchto pracích s cílem realizovat v pořadí již IV. etapu.

Obnova Aleje filosofů v Litomyšli

Obnova Aleje filosofů v Litomyšli

Předmětem projektu byla obnova historického jírovcového stromořadí situovaného ve vyhlášené památkové rezervaci v Litomyšli.

Modernizace prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli

Modernizace prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli

Cílem projektu byla rekonstrukce nevyužité části podkroví historické budovy ZUŠ B. Smetany, což umožnilo vznik koncertního sálu a tří nových učeben.

 
Youtube Litomyšl