Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty podpořené z dotací

Sběrný dvůr v Litomyšli

Projekt se zabývá navýšením kapacity současného sběrného dvora v Litomyšli.

Cílem projektu je navýšení nedostačující kapacity současného přetíženého sběrného dvora v Litomyšli. Rozšířený sběrný dvůr bude určen pro příjem odpadů, a to od fyzických osob, právnických osob i od fyzických osob oprávněných k podnikání. Odpad bude v tomto zařízení po vstupní kontrole a po případném dotřídění ukládán do určených shromažďovacích prostředků, takto zde bude krátkodobě shromažďován a po naplnění shromažďovacích kapacit bude převážen a předáván příslušné oprávněné osobě k využití nebo odstranění. Součástí sběrného dvora bude provozní objekt, rampa s ocelovými velkoobjemovými kontejnery a automobilovou váhou. Součástí areálu bude také splašková kanalizace, dešťová kanalizace včetně retenční nádrže, kabelová přípojka NN a vodovodní přípojka. Projektem dojde k celkové navýšení kapacity stávajícího sběrného dvora o 1 413,90 tun odpadů za rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl