Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty podpořené z dotací

Sběrný dvůr v Litomyšli

Projekt se zabývá navýšením kapacity současného sběrného dvora v Litomyšli.

Cílem projektu je navýšení nedostačující kapacity současného přetíženého sběrného dvora v Litomyšli. Rozšířený sběrný dvůr bude určen pro příjem odpadů, a to od fyzických osob, právnických osob i od fyzických osob oprávněných k podnikání. Odpad bude v tomto zařízení po vstupní kontrole a po případném dotřídění ukládán do určených shromažďovacích prostředků, takto zde bude krátkodobě shromažďován a po naplnění shromažďovacích kapacit bude převážen a předáván příslušné oprávněné osobě k využití nebo odstranění. Součástí sběrného dvora bude provozní objekt, rampa s ocelovými velkoobjemovými kontejnery a automobilovou váhou. Součástí areálu bude také splašková kanalizace, dešťová kanalizace včetně retenční nádrže, kabelová přípojka NN a vodovodní přípojka. Projektem dojde k celkové navýšení kapacity stávajícího sběrného dvora o 1 413,90 tun odpadů za rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl