Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty podpořené z dotací

Litomyšl - park Z. Kopala

obrázek k 1648533239972
Projekt se zabývá protipovodňovou ochranou ohrožených nemovitostí intravilánu města Litomyšl.

Předmětem projektu je tzv. prvek modrozelené infrastruktury, která v sobě provazuje protipovodňovou ochranu s trvale udržitelným a ekosystémovým přístupem. Pomocí sofistikované modelace terénu s nezbytným doplněním vegetace je vytvářen soudobý netradiční a životaschopný koncept území, který na jedné straně navazuje na historickou podobu místní zemědělské krajiny, na druhé straně využívá soudobé a perspektivní prvky.

Úprava území má následně vliv i na navazující části města, které jsou v současnosti ohroženy rizikem povodní vlivem koncentrovaného povrchového odtoku z navazujícího sklonitého povodí. Zvolené řešení se pak snaží přinést i další přidané hodnoty, a to v podobě snížení erozní ohroženosti půdy, zvýšení ekologické stability krajiny a zvýšení pobytové atraktivity území.

Projektem je přírodě blízkým způsobem zajištěna ochrana intravilánu a zároveň je trvale udržitelným způsobem hospodařeno se srážkovými vodami. 

Projekt je finančně podpořen z Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo projektu je CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014156


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl