Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty podpořené z dotací

Laboratoř

Modernizace a doplnění prvků dětského hřiště a sportoviště Černá hora

Cílem projektu byla instalace dvou kusů nových herních prvků ve sportovním areálu Černá hora v Litomyšli.

Panské rybníky Jarošov

Panské rybníky Jarošov

Projekt řeší revitalizaci dvou průtočných vodních nádrží, ležících v soustavě na potoce Kozinec u obce Jarošov.

Foto 1 - před realizací

Dynamické řízení světelné křižovatky I/35 - Mařákova v Litomyšli

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, ale také zvýšení bezpečnosti pohybu chodců na světelné křižovatce v Litomyšli na silnici I/l5.

Elektromobil MSL

Elektromobil MSL

Projekt řeší pořízení nového užitkového elektro automobilu N1.

Modrásek na louce - 3. ZŠ Litomyšl

Modrásek na louce - 3. ZŠ Litomyšl

Cílem projektu je zvýšit kvalitu dosavadního vzdělávání na Základní škole Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okr. Svitavy.

Discgolfové hřiště Litomyšl

Discgolfové hřiště Litomyšl

V Parku mladých u II. základní školy o prázdninách vzniklo hřiště pro discgolf, jehož cílem je zlepšení možností sportovního vyžití pro návštěvníky města Litomyšl.

Doplnění zázemí dětského dopravního hřiště

Doplnění zázemí dětského dopravního hřiště

Cílem projektu bylo pořízení zabezpečeného skladovacího prostoru pro uskladnění kol, koloběžek a dalších potřebných věcí pro výuku dopravní výchovy.

Aktualizace a zpracování digitálního povodňového plánu ORP Litomyšl

Aktualizace a zpracování digitálního povodňového plánu ORP Litomyšl

Cílem projektu byla aktualizace a doplnění digitálního povodňového plánu (DPP) pro ORP Litomyšl.

Likvidace vrtu V-1 Na Řetízku

Likvidace vrtu V-1 Na Řetízku

Cílem prováděných prací je popsat aktuální technický stav vybraného objektu, zdůvodnit potřebu jeho likvidace a následně navrhnout způsob likvidace tak, aby nepředstavoval hrozbu pro vodní zdroje využívané k veřejnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Před realizací 1

Modernizace chodníku u hřbitova

Projekt řeší modernizaci chodníku v ulici Prokešova kolem hřbitovní zdi Městského hřbitova u sv. Anny v Litomyšli.

Územně analytické podklady Litomyšl

Územně analytické podklady Litomyšl

Cílem projektu je plnit povinnost stanovenou stavebním zákonem. Celkovým výstupem projektu bude pořízení územně analytických podkladů (ÚAP), které jsou definované stavebním zákonem.

Územní plán - Město Litomyšl

Územní plán - Město Litomyšl

Cílem projektu je vytvořit předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudružnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrozil podmínky generací budoucích.

Realizace

Úprava hygienického zázemí, III. MŠ (MŠ Lidická) – II. ETAPA

Cílem projektu je modernizace sociálního zařízení na III. MŠ v Litomyšli (tzv. Lidická).

Fotka č. 1

Restaurování nástěnných maleb v Očistcové kapli (rok 2018)

Unikátní Očistcová kaple z první poloviny 18. století, jež se nachází v budově piaristické koleje, se v listopadu stala dalším „cílem“ místních restaurátorů.

Původní stav

Rekonstrukce kapličky v Nedošíně

Kaplička v místní části Nedošín představuje její dominantní část. Stavba neobsahuje žádné výrazně cenné prvky, které by se vymykaly charakteru stavby.

Rekonstrukce ulice Partyzánská v Litomyšli

Rekonstrukce ulice Partyzánská v Litomyšli

Cílem akce je stavební obnova místní komunikace (MK) III. třídy. Stav MK je ve velmi špatném technickém stavu. Povrch je tvořen štěrkovou vrstvou, penetračním makadamem, který je porušen a opravován asfaltovou směsí a jsou zde prohlubně. Celková délka obnovy je 294m a plocha 1394m2.

Využití odpadního tepla - Krytý plavecký bazén v Litomyšli

Využití odpadního tepla - Krytý plavecký bazén v Litomyšli

Cílem projektu je úspora energií a snížení provozních nákladů na ohřev bazénové vody a teplé užitkové vody
využitím obnovitelných zdrojů energie - tepelného čerpadla v systému vzduch-voda.

Sociální bydlení v Litomyšli

Sociální bydlení v Litomyšli

Hlavním cílem projektu je naplnění specifického cíle 2.1 IROP a to zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Elektromobil - MSL Litomyšl

Elektromobil - MSL Litomyšl

Projekt řeší pořízení nového svozového elektromobilu, jenž nahrazuje dosluhující dieselovou Multicaru. Provoz pořízeného automobilu je mnohem šetrnější k životnímu prostředí, než předešlé vozidlo, především snížení odpadů negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Lesní cesta k Janovskému rybníčku

Lesní cesta k Janovskému rybníčku

Podpora je zaměřena na investici, která se týká infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl