Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty podpořené z dotací

Žijeme zde spolu

V Litomyšli se od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023 realizuje projekt „Žijeme zde spolu. Tento projekt, je pořádán v rámci projektu na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. Má za cíl podporu integrace, sociálního vyloučení a aktivizace držitelů dočasné ochrany a prevenci xenofobních nálad ve společnosti. 

Nová světla

Modernizace vnitřního osvětlení zimního stadionu

Cílem projektu je výměna výbojkového osvětlení na zimní stadionu (ZS) v Litomyšli za nové osvětlení s technologií LED.

Foto 1

Cyklistická stezka Vertex - ul. J. Žižky Litomyšl

Cílem projektu byla výstavba nové smíšené cyklostezky, která spojuje litomyšlskou "Husovu čtvrť" s Nedošínem.

Pumptrack Litomyšl

Pumptrack Litomyšl

V září letošního roku byla v Litomyšli slavnostně otevřena nová pumptracková dráha. Zájemci dráhu najdou u ulice Dukelská v části nazvané "Wembley" u dopravního hřiště, které pumptrack ideálně doplňuje.

Hasičská dopravní auta pro Litomyšl, Pohodlí a Nová Ves

Hasičská dopravní auta pro Litomyšl, Pohodlí a Nová Ves

V září letošního roku proběhlo převzetí nových dopravních automobilů pro JPO II Litomyšl, JPO V Nová Ves a JPO V Pohodlí.

Cisternová automobilová stříkačka (CAS) pro JPOII Litomyšl

Cisternová automobilová stříkačka (CAS) pro JPOII Litomyšl

Projekt řeší pořízení nového zásahového vozidla pro JPOII Litomyšl.

Laboratoř

Modernizace a doplnění prvků dětského hřiště a sportoviště Černá hora

Cílem projektu byla instalace dvou kusů nových herních prvků ve sportovním areálu Černá hora v Litomyšli.

Panské rybníky Jarošov

Panské rybníky Jarošov

Projekt řeší revitalizaci dvou průtočných vodních nádrží, ležících v soustavě na potoce Kozinec u obce Jarošov.

Foto 1 - před realizací

Dynamické řízení světelné křižovatky I/35 - Mařákova v Litomyšli

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, ale také zvýšení bezpečnosti pohybu chodců na světelné křižovatce v Litomyšli na silnici I/l5.

Elektromobil MSL

Elektromobil MSL

Projekt řeší pořízení nového užitkového elektro automobilu N1.

Modrásek na louce - 3. ZŠ Litomyšl

Modrásek na louce - 3. ZŠ Litomyšl

Cílem projektu je zvýšit kvalitu dosavadního vzdělávání na Základní škole Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okr. Svitavy.

Discgolfové hřiště Litomyšl

Discgolfové hřiště Litomyšl

V Parku mladých u II. základní školy o prázdninách vzniklo hřiště pro discgolf, jehož cílem je zlepšení možností sportovního vyžití pro návštěvníky města Litomyšl.

Doplnění zázemí dětského dopravního hřiště

Doplnění zázemí dětského dopravního hřiště

Cílem projektu bylo pořízení zabezpečeného skladovacího prostoru pro uskladnění kol, koloběžek a dalších potřebných věcí pro výuku dopravní výchovy.

Aktualizace a zpracování digitálního povodňového plánu ORP Litomyšl

Aktualizace a zpracování digitálního povodňového plánu ORP Litomyšl

Cílem projektu byla aktualizace a doplnění digitálního povodňového plánu (DPP) pro ORP Litomyšl.

Likvidace vrtu V-1 Na Řetízku

Likvidace vrtu V-1 Na Řetízku

Cílem prováděných prací je popsat aktuální technický stav vybraného objektu, zdůvodnit potřebu jeho likvidace a následně navrhnout způsob likvidace tak, aby nepředstavoval hrozbu pro vodní zdroje využívané k veřejnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Před realizací 1

Modernizace chodníku u hřbitova

Projekt řeší modernizaci chodníku v ulici Prokešova kolem hřbitovní zdi Městského hřbitova u sv. Anny v Litomyšli.

Územně analytické podklady Litomyšl

Územně analytické podklady Litomyšl

Cílem projektu je plnit povinnost stanovenou stavebním zákonem. Celkovým výstupem projektu bude pořízení územně analytických podkladů (ÚAP), které jsou definované stavebním zákonem.

Územní plán - Město Litomyšl

Územní plán - Město Litomyšl

Cílem projektu je vytvořit předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudružnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrozil podmínky generací budoucích.

Realizace

Úprava hygienického zázemí, III. MŠ (MŠ Lidická) – II. ETAPA

Cílem projektu je modernizace sociálního zařízení na III. MŠ v Litomyšli (tzv. Lidická).

Fotka č. 1

Restaurování nástěnných maleb v Očistcové kapli (rok 2018)

Unikátní Očistcová kaple z první poloviny 18. století, jež se nachází v budově piaristické koleje, se v listopadu stala dalším „cílem“ místních restaurátorů.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl