Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty podpořené z dotací

Biotopové tůně Višňáry - Město Litomyšl

Cílem bylo vybudování dvou neprůtočných tůní. Dostatečné zásobení vodou je zajištěno pomocí dvou zaštěrkovaných překopů, kterými bude zajištěno dostatečné vody.

V krajině tůně představují mimořádně cenné biotopy s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jejich význam spočívá v zadržení vody v krajině, obnovení přirozeného zamokření lokality a zpomalení odtoku vody z území. Význam tůní je bezesporu i ve zlepšení estetické a rekreační hodnoty území. Z ekologického pohledu jde o stavbu, jež bude
pro životní prostředí odpovídajícím způsobem přínosem. Výstavbou tůní dojde k vytvoření volné vodní hladiny a litorálního pásma. V lokalitě dojde ke zvýšení biodiverzity a vytvoření vodního ekosystému s výskytem obojživelníků a rostlin (zejména v prostoru litorálního pásma). Tůně slouží jako podpora retenční kapacity v krajině a upravovat vodohospodářské poměry a zvýšit biodiverzitu v krajině. 

Název a reg. č. projektu: Biotopové tůně Višňáry - Město Litomyšl, CZ.1.02/6.4.00/13.20356

soubor bez názvu (formát jpg, velikost 170,4 KB)


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl