Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty podpořené z dotací

Regenerace veřejné zeleně v areálu respitní péče Jindra v Litomyšli

Areál respitní péče představuje velmi hodnotnou plochu uzavřeného areálu zeleně s výraznými floristickými prvky odpovídajícími nenarušené přírodní ploše města – dochované původní zahrady Jindrovy vily v Litomyšli.

Výchozí stav:
Areál respitní péče představuje velmi hodnotnou plochu uzavřeného areálu zeleně s výraznými floristickými prvky odpovídajícími nenarušené přírodní ploše města – dochovalé původní zahrady Jindrovy vily v Litomyšli. Prostor zahrady je vhodný vzhledem k přítomnosti přírodního jezírka pro rozmnožování obojživelníků, vášek i hmyzu, podle provedených pozorování se předpokládá se výskyt několika desítek druhů. V areálu zahrady žijí další živočichové – jedná se především o chráněné druhy netopýrů, skokana hnědého či ropuchu obecnou. Zahrada skýtá vhodné místo pro život desítkám druhů ptáků. Jako významný přírodní prvek využívaný ptáky, slouží stávající porost vzrostlých modřínů opadavých v rohu zahrady. Zájmové území může z ekologického hlediska podpořit fungování stávajícího vymezeného systému ekologické stability – biocenter a biokoridorů, rozmístěných v krajině města Litomyšl i v jeho blízkém okolí. Zahrada je situované v sídlištním území (panelové domy a bytové domy cihlové), kde bude nově umožněn přístup pro veřejnost z tohoto sídliště.

Realizace:
Zahájení realizace projektu: červen 2014
Předpokládané ukončení projektu: říjen 2014

Co bylo zrealizováno:
Počet ošetřených dřevin: 12 ks
Počet vysázených dřevin: 2 057 ks
Celková plocha regenerované zeleně (ha): 0,32

Hlavní cíle projektu:

- cílem je obnovit neudržovanou zahradu areálu respitní péče Jindra a zpřístupnění veřejnosti

- zachování stávajícího vodního prvku,

- podpora a rozvoj původních přirozených floristických prvků zahrady

- podpora původních dřevin zahrady (vzrostlé javory, duby, tisy)

- podpora fungování stávajícího vymezeného systému ekologické stability

- významné rozšíření sortimentu zahrady

Reg. č. projektu: CZ.1.02/6.5.00/11.11808 - 115D122002536


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl