NÁSTĚNKA - PROJEKTY

Panelová diskuze Vzdělaná Litomyšl, vzdělaný svět?
Stínování starosty města Litomyšle
Stínování starosty města Litomyšle
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Panelová diskuze Vzdělaná Litomyšl, vzdělaný svět?
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Panelová diskuze Vzdělaná Litomyšl, vzdělaný svět?

Základní informace o projektu

Základní škola Zámecká se do projektu Světová škola vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni zapojila na podzim 2012. V červnu 2013 jí byl prestižní titul Světová škola udělen. O dva roky později škola titul obhájila s platností do roku 2020.

Základní filosofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se, zjišťuj, jednej! Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy.

 

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.