NÁSTĚNKA - PROJEKTY

Kostýmové provázení po Litomyšli
Kostýmové provázení po Litomyšli
Velký úspěch koumáků
Kostýmové provázení po Litomyšli
Kostýmové provázení po Litomyšli
Kostýmové provázení po Litomyšli pro žáky školy
Velký úspěch koumáků
Velký úspěch koumáků

Zmizelí sousedé

Projekt Zmizelí sousedé vznikl ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v roce 1999, o rok později se mu dostalo záštity Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. Významný podíl na jeho realizaci patří Občanskému sdružení Zapomenutí pod vedením Marty Vančurové. Jeho partnery jsou Památník Terezín, Institut Terezínské iniciativy, Terezínská iniciativa, Židovská obec v Praze a Federace židovských obcí v České republice.

Projekt Zmizelí sousedé (od roku 2005 na něj navazuje II. část Pocta dětským obětem holocaustu) vybízí mladé lidi k pátrání po sousedech židovského původu, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období druhé světové války. Od počátku je jeho základní ambicí stát se metodickou inspirací jak zpracovat období holocaustu v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT. Je zároveň výzvou k setkání s poslední generací svědků holocaustu.

Základní škola Zámecká se do projektu Zmizelí sousedé zapojila v roce 2002, kdy skupina žáků sedmých tříd začala oslovovat starší Litomyšlany s otázkou, zda si vzpomenou na některé své  předválečné židovské spoluobčany.

Výsledkem několikaletého pátrání se ve spolupráci s grafičkou Miluší Řehůřkovou Točíkovou staly výukový panel a publikace Zmizelí sousedé – sborník vzpomínek na litomyšlské židy, v obou případech v české a anglické verzi.

Webové stránky sborníku vytvořil Martin Řehůřek.

V roce 2004 vznikl v produkci Sunfilms s.r.o pod režijním vedením Martina Šmoka a Kataríny Geyerové Buchanan dokumentární film Expedice židi (47 minut). Před kamerou i za ní stanuli jednak žáci, kteří na projektu pracovali, jednak pamětníci, kteří jim vyprávěli své vzpomínky a také jim poskytli množství pramenného materiálu. Promítání film je možné v produkční společnosti objednat.