NÁSTĚNKA - PROJEKTY

Panelová diskuze Vzdělaná Litomyšl, vzdělaný svět?
Stínování starosty města Litomyšle
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Panelová diskuze Vzdělaná Litomyšl, vzdělaný svět?
Panelová diskuze Vzdělaná Litomyšl, vzdělaný svět?
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Panelová diskuze Vzdělaná Litomyšl, vzdělaný svět?

Základní informace o projektu

V září 2013 se ZŠ Zámecká stala žadatelem o udělení statutu Fairtradová škola. V červnu 2014 jí byl titul Fairtradová škola udělen.

Co je to fair trade?

Fair trade je obchodní partnerství, jehož cílem je větší spravedlnost v mezinárodním obchodě, především ve vztahu k drobným pěstitelům v rozvojových zemích.

Co chtějí fairtradové organizace?

- zlepšit životní podmínky znevýhodněných výrobců zlepšením jejich přístupu na trh a poskytnutím spravedlivých cen za výrobky

- rozvíjet příležitosti pro znevýhodněné výrobce a chránit děti před nutností pracovat místo možnosti chodit do školy

- chránit lidská práva podporou rozvoje sociální spravedlnosti a chování v souladu s péčí o životní prostředí

Projekt Fairtradová škola je součástí kampaně Fairtradová města. Fairtradová města je mezinárodní iniciativa označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. Celosvětově je držitelem statusu Fairtradové město (Fairtrade town) již více než 1300 měst ve 23 zemích světa. Mezi Fairtrade towns patří Londýn, Dortmund, Brusel nebo Řím, ale i malá městečka. Fairtradová města se postupně rozšířila také do Austrálie, Asie, Kanady a Spojených států Amerických, kterým vévodí Vancouver nebo San Francisco. 

V lednu 2011 se ke kampani přidala i Česká republika. Iniciativu u nás koordinují Fairtrade Česká republika, NaZemi a Ekumenická akademie Praha. Prvními Fairtradovými městy se u nás stala v září 2011 současně města Litoměřice a Vsetín. 

Status Fairtradová škola může ZŠ Zámecká získat po naplnění těchto pěti kritérií:

  • vytvoření řídící skupiny za účelem podpory fair trade na škole,

  • škola oficiálně podporuje fair trade,

  • na škole jsou dostupné fairtradové produkty,

  • na škole se vyučují globální rozvojová témata

  • škola pořádá akce na podporu fair trade a usiluje o medializaci

 

Kontaktní osoba za ZŠ Litomyšl, Zámecká: Mgr. Stanislav Švejcar