NÁSTĚNKA - PROJEKTY

Kostýmové provázení po Litomyšli
Kostýmové provázení po Litomyšli pro žáky školy
Kostýmové provázení po Litomyšli pro žáky školy
Kostýmové provázení po Litomyšli
Kostýmové provázení po Litomyšli pro žáky školy
Kostýmové provázení po Litomyšli
Kostýmové provázení po Litomyšli pro žáky školy
Kostýmové provázení po Litomyšli pro žáky školy

Základní informace o projektu

V září 2013 se ZŠ Zámecká stala žadatelem o udělení statutu Fairtradová škola. V červnu 2014 jí byl titul Fairtradová škola udělen.

Co je to fair trade?

Fair trade je obchodní partnerství, jehož cílem je větší spravedlnost v mezinárodním obchodě, především ve vztahu k drobným pěstitelům v rozvojových zemích.

Co chtějí fairtradové organizace?

- zlepšit životní podmínky znevýhodněných výrobců zlepšením jejich přístupu na trh a poskytnutím spravedlivých cen za výrobky

- rozvíjet příležitosti pro znevýhodněné výrobce a chránit děti před nutností pracovat místo možnosti chodit do školy

- chránit lidská práva podporou rozvoje sociální spravedlnosti a chování v souladu s péčí o životní prostředí

Projekt Fairtradová škola je součástí kampaně Fairtradová města. Fairtradová města je mezinárodní iniciativa označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. Celosvětově je držitelem statusu Fairtradové město (Fairtrade town) již více než 1300 měst ve 23 zemích světa. Mezi Fairtrade towns patří Londýn, Dortmund, Brusel nebo Řím, ale i malá městečka. Fairtradová města se postupně rozšířila také do Austrálie, Asie, Kanady a Spojených států Amerických, kterým vévodí Vancouver nebo San Francisco. 

V lednu 2011 se ke kampani přidala i Česká republika. Iniciativu u nás koordinují Fairtrade Česká republika, NaZemi a Ekumenická akademie Praha. Prvními Fairtradovými městy se u nás stala v září 2011 současně města Litoměřice a Vsetín. 

Status Fairtradová škola může ZŠ Zámecká získat po naplnění těchto pěti kritérií:

  • vytvoření řídící skupiny za účelem podpory fair trade na škole,

  • škola oficiálně podporuje fair trade,

  • na škole jsou dostupné fairtradové produkty,

  • na škole se vyučují globální rozvojová témata

  • škola pořádá akce na podporu fair trade a usiluje o medializaci

 

Kontaktní osoba za ZŠ Litomyšl, Zámecká: Mgr. Stanislav Švejcar