NÁSTĚNKA - PROJEKTY

Kostýmové provázení po Litomyšli pro žáky školy
Kostýmové provázení po Litomyšli
Velký úspěch koumáků
Kostýmové provázení po Litomyšli pro žáky školy
Kostýmové provázení po Litomyšli
Kostýmové provázení po Litomyšli pro žáky školy
Velký úspěch koumáků
Kostýmové provázení po Litomyšli

Ve zdravém těle zdravý duch? 2023/24

Vážení rodiče, milí žáci, absolventi,
také v letošním roce jsme pracovali s žáky 7. - 9. ročníku na projektu Světová škola. Tentokrát si žáci zvolili téma Zdraví a zdravý životní styl. Výstupem projektu byla tradiční panelová diskuze, která se uskutečnila 4. března 2024 v Klenutém sále Zámeckého návrší v Litomyšli. Účastnili se jí prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., emeritní přednosta kardiocentra IKEM, toho času též senátor Parlamentu ČR, výživový specialista Ing. Petr Havlíček, Mgr. Michal Kudláček PhD., proděkan Fakulty tělesné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci a Jan Faltus, koordinátor vodních projektů společnosti Člověk v tísni.
S výsledky ankety, na které pracovali od začátku školního roku, žáci seznámili návštěvníky na začátku panelové diskuze.