NÁSTĚNKA - PROJEKTY

Krok do neznáma
Krok do neznáma
Krok do neznáma
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Velká změna
Zahájení školního roku
Velká změna

Z historie projektu na ZŠ Zámecká

V minulých letech jsme se věnovali zejména těmto tématům:

Gender (2012/2013) - uspořádali jsme panelovou diskuzi Gender jako výzva, které účastnili zástupci Rodinného centra v Litomyšli, Oddělení sociálně právní ochrany děti při Městském úřadu v Litomyšli a zastupci Policie ČR.

Gender (2013/2014) - ve spoluprcáci s organizací Pontopolis jsme uspořádali výstavu Úděl ženy (fotografická výstava novinářek Lenky Klicperové a Markéty Kutilové). Žákyně Kateřina Macková nazpívala píseň Svítily hvězdy

Církev na hranici!? (2014/2015) - uspořádali jsme panelovou diskuzi představitelů místních křesťanských církví nejen o otázkách ekumenické spolupráce

Čemu svět věří? (2015/2016) - uspořádali jsme panelovou diskuzi o roli náboženství a médií ve světě, které se zúčastnili Fatima Rahimi, Zuzana Amrani, Tomáš Lindner a Achab Haidle

Gender jako výzva
Církev na hranici!?
Čemu svět věří?