NÁSTĚNKA - PROJEKTY

Kostýmové provázení po Litomyšli pro žáky školy
Kostýmové provázení po Litomyšli pro žáky školy
Kostýmové provázení po Litomyšli
Kostýmové provázení po Litomyšli
Kostýmové provázení po Litomyšli
Kostýmové provázení po Litomyšli pro žáky školy
Kostýmové provázení po Litomyšli
Kostýmové provázení po Litomyšli

Příběhy bezpráví

Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách, a navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit. Právě proto vznikl v roce 2005 ve společnosti Člověk v tísni projekt Příběhy bezpráví, který žákům a studentům tuto dobu nesvobody přibližuje.

Člověk v tísni školám poskytuje dokumentární i hrané filmy a další materiály vhodné k výuce dějepisu. Na stovkách škol v celé republice jsou pořádány filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky a filmaři. Organizuje také semináře pro pedagogy, výstavy pro veřejnost a vydáváme knihy a metodické příručky. Od roku 2009 studenti udělují Cenu Příběhů bezpráví za odvážné postoje a činy v době komunistického režimu. Nabízíme tak mladým lidem možnost setkat se s pamětníky totalitního bezpráví.

Do všech těchto aktivit (včetně týmových projektů) je zapojena také Základní školy Litomyšl, Zámecká, a to od roku 2005. V rámci týmových projektů žáci se svými učiteli zpracovali řadu příběhů pamětníků z těchto období:

Doba masové nezákonnosti (50. léta)

Pražské jaro 1968

Sametová revoluce 1989

 

Zvláštní kapitilou se staly příběhy vysídlených Němců zpracované do publikace Odsun, nebo vyhnání?

 

Garantem projektu je Mgr. Stanislav Švejcar, Máte-li tip na zpracování nějakého příběhu z období komunistické totality, neváhejte jej kontaktovat: stanislav.svejcar@1zs.litomysl.cz