NÁSTĚNKA - PROJEKTY

Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Panelová diskuze Vzdělaná Litomyšl, vzdělaný svět?
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže

Čédéčko

Projekt Čtení důchodcům aneb Čédéčko byl inspirován sousedstvím naší školy a Domovem pro seniory Centra sociální pomoci Města Litomyšl.

Jeho cílem je podpora rozvoje sociální citlivosti žáků a jejich sociálního chování vůči seniorům prostřednictvím dobrovolnické práce.

 Projekt se zrodil v kabinetě českého jazyka ve školním roce 2011/2012 v podobě myšlenky pokusit se zpříjemnit klientům Domova jejich pobyt pravidelnými čtenářskými hodinami, jejichž aktéry by byli žáci 2. stupně. Vyladit představy a možnosti učitelek, školy, žáků a Domova nebylo jednoduché, ale nakonec byl v únoru 2012 projekt uveden do zkušebního provozu. U 12 seniorů se pravidelně střídalo 26 pečlivě poučených žákovských čtenářů – dobrovolníků, do konce června se uskutečnilo 106 setkání. Od školního roku 2012/2013 projekt probíhá vždy v období říjen – červen. Původní představa o náplni schůzek se v průběhu času proměnila. I když je předčítání stále nejběžnější aktivitou, žáci jsou připraveni si se „svými seniory“ také povídat, vzpomínat, prohlížet si fotografie, někteří se nebojí i zkusit společné zpívání.

 

Organizační zabezpečení projektu:

  • Žák - dobrovolník se zavazuje k účasti v projektu na jeden školní rok, nejdéle po druhé návštěvě může bez udání důvodu z projektu odstoupit.
  • Dobrovolníci ze 7. a 8. ročníku a nováčci v projektu chodí na schůzky ve dvojicích, starší a zkušenější po dohodě individuálně.
  • Dobrovolníci pracují podle harmonogramu vyvěšeného na nástěnce projektu.
  • Před zahájením projektu ve školním roce jsou dobrovolníci učitelkami a sociálními pracovnicemi Domova pro seniory seznámeni s prostředím Domova, specifiky chování a zdravotního stavu jeho klientů – účastníků projektu, jsou poučeni o tom, jak se zachovat v případě situace, kterou oni sami vyhodnotí jako nekomfortní.
  • O každého dobrovolníka pečuje v průběhu školního roku jeho učitelka českého jazyka, která mu pomáhá řešit obtížné situace související s návštěvou Domova.
  • Dobrovolníkům je k dispozici knihovnička s vhodnou literaturou
  • O tom, kteří klienti Domova jsou do projektu zařazeni, rozhodují sociální pracovnice Domova na základě dohody s klienty.