NÁSTĚNKA - PROJEKTY

Kostýmové provázení po Litomyšli
Kostýmové provázení po Litomyšli pro žáky školy
Kostýmové provázení po Litomyšli
Velký úspěch koumáků
Kostýmové provázení po Litomyšli
Kostýmové provázení po Litomyšli pro žáky školy
Kostýmové provázení po Litomyšli
Velký úspěch koumáků

Čédéčko

Projekt Čtení důchodcům aneb Čédéčko byl inspirován sousedstvím naší školy a Domovem pro seniory Centra sociální pomoci Města Litomyšl.

Jeho cílem je podpora rozvoje sociální citlivosti žáků a jejich sociálního chování vůči seniorům prostřednictvím dobrovolnické práce.

 Projekt se zrodil v kabinetě českého jazyka ve školním roce 2011/2012 v podobě myšlenky pokusit se zpříjemnit klientům Domova jejich pobyt pravidelnými čtenářskými hodinami, jejichž aktéry by byli žáci 2. stupně. Vyladit představy a možnosti učitelek, školy, žáků a Domova nebylo jednoduché, ale nakonec byl v únoru 2012 projekt uveden do zkušebního provozu. U 12 seniorů se pravidelně střídalo 26 pečlivě poučených žákovských čtenářů – dobrovolníků, do konce června se uskutečnilo 106 setkání. Od školního roku 2012/2013 projekt probíhá vždy v období říjen – červen. Původní představa o náplni schůzek se v průběhu času proměnila. I když je předčítání stále nejběžnější aktivitou, žáci jsou připraveni si se „svými seniory“ také povídat, vzpomínat, prohlížet si fotografie, někteří se nebojí i zkusit společné zpívání.

 

Organizační zabezpečení projektu:

  • Žák - dobrovolník se zavazuje k účasti v projektu na jeden školní rok, nejdéle po druhé návštěvě může bez udání důvodu z projektu odstoupit.
  • Dobrovolníci ze 7. a 8. ročníku a nováčci v projektu chodí na schůzky ve dvojicích, starší a zkušenější po dohodě individuálně.
  • Dobrovolníci pracují podle harmonogramu vyvěšeného na nástěnce projektu.
  • Před zahájením projektu ve školním roce jsou dobrovolníci učitelkami a sociálními pracovnicemi Domova pro seniory seznámeni s prostředím Domova, specifiky chování a zdravotního stavu jeho klientů – účastníků projektu, jsou poučeni o tom, jak se zachovat v případě situace, kterou oni sami vyhodnotí jako nekomfortní.
  • O každého dobrovolníka pečuje v průběhu školního roku jeho učitelka českého jazyka, která mu pomáhá řešit obtížné situace související s návštěvou Domova.
  • Dobrovolníkům je k dispozici knihovnička s vhodnou literaturou
  • O tom, kteří klienti Domova jsou do projektu zařazeni, rozhodují sociální pracovnice Domova na základě dohody s klienty.