Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Správní agendy

Občanské průkazy

Ztratil jsem nebo mi byl odcizen občanský průkaz, co je potřeba udělat?

Ztrátu nebo odcizení je třeba neprodleně nahlásit na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností nebo na policii v době mimo provozní hodiny úřadu. Po nahlášení ztráty či odcizení se tento ztracený či odcizený doklad stává neplatným, i když jej naleznete a je nutné jej neprodleně odevzdat. Při podání žádosti o nový občanský průkaz za ztracený nebo odcizený je třeba předložit originál rodného listu, nebo platný cestovní pas, popř. doklad o rodinném stavu (oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list). Pracovnice s Vámi vyplní elektronicky žádost o vydání biometrického občanského průkazu, žádost opatříte podpisem. Správní poplatek za vydání občanského průkazu z důvodu ztráty nebo odcizení je 200,- Kč.

 

poradí a další informace poskytne

Radka Škeříková radka.skerikova@litomysl.cz tel.: 461 653 335
Martina Barcalová martina.barcalova@litomysl.cz tel.: 461 653 394
Jitka Šmolíková jitka.smolikova@litomysl.cz tel.: 461 653 391
další informace na
 
Youtube Litomyšl