Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Správní agendy

Matrika

Chtěl/a bych mít ještě druhé jméno. Jak mám postupovat?

Od 1. 7. 2001 s novým zákonem o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů může státní občan České republiky užívat dvě jména při splnění podmínek stanovených citovaným zákonem. Užívání druhého jména lze docílit prohlášením o volbě druhého jména. Toto prohlášení není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Užívání dvou jmen prokazuje občan ČR rodným listem vydaným po 1. 7. 2001. Podat žádost může občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky, jehož se prohlášení o volbě druhého jména týká. Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u občanů narozených do 31. 12. 1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen. Zvolené druhé jméno nesmí být stejné. K volbě druhého jména pro nezletilého staršího 15 let musí být připojen jeho souhlas. Pro zapsání druhého jména je možné obrátit se na matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana nebo na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno. K tomuto úkonu je třeba doložit písemné prohlášení o zvolení jména (formulář), které obsahuje: jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká jméno, popřípadě jména, která si zvolí K prohlášení se připojí rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká. Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá žadateli do 30 dnů od obdržení prohlášení nový rodný list. Zapsáním dvou jmen do matriky vzniká dotyčné osobě povinnost v úředním styku užívat již napořád obě jména současně.

 

poradí a další informace poskytne

Irena Štochlová irena.stochlova@litomysl.cz tel.: 461 653 331
Lenka Telecká lenka.telecka@litomysl.cz tel.: 461 653 338
další informace na
 
Youtube Litomyšl