Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Správní agendy

Občanské průkazy

Lze za občana převzít občanský průkaz na základě plné moci?

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen převzít občanský průkaz na pracovišti správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu. Za občana mladšího 15 ti let občanský průkaz přebírá zákonný zástupce. Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu dostavit osobně, může za něj občanský průkaz převzít jeho zmocněnec. Zmocní-li žadatel k převzetí občanského průkazu jinou osobu, je zmocněnec povinen při převzetí občanského průkazu předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.

 

poradí a další informace poskytne

Radka Škeříková radka.skerikova@litomysl.cz tel.: 461 653 335
Martina Barcalová martina.barcalova@litomysl.cz tel.: 461 653 394
Jitka Šmolíková jitka.smolikova@litomysl.cz tel.: 461 653 391
další informace na
 
Youtube Litomyšl