Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Správní agendy

Matrika

Mohu vyzvednout matriční doklad (např. rodný list) svého rodinného příslušníka?

Ano, pokud budete chtít vyzvednout matriční doklad za svého manžela, sourozence, rodiče, prarodiče, děti, vnuky či vnučky, případně pravnuky a pravnučky. U ostatních osob byste potřeboval/a zmocnění ve formě ověřené písemné plné moci. O vydání matričního dokladu může požádat: fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949 fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků doklad o registrovaném partnerství vydá matriční úřad pouze osobě, které se partnerství týká nebo jejímu zmocněnci Úmrtní list vydá matriční úřad fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem, nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti, nebo je vypravitelem jeho pohřbu. Žádost lze vyřídit osobně přímo na příslušném matričním úřadu nebo formou písemné žádosti s podpisem žadatele. Poté je zaslán do vlastních rukou

 

poradí a další informace poskytne

Irena Štochlová irena.stochlova@litomysl.cz tel.: 461 653 331
Lenka Telecká lenka.telecka@litomysl.cz tel.: 461 653 338
další informace na
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl