Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Správní agendy

Evidence obyvatel

Co je to trvalý pobyt a jaké doklady musím předložit, když si ho chci změnit?

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR, kterou si občan zvolí. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, ani k vlastníkovi nemovitosti.

K ohlášení změny místa trvalého pobytu budete potřebovat:

-         vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (k dispozici na ohlašovně)

-         prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemáte-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz)

-         jako zákonný zástupce dítěte do 15 let doložit jeho rodný list, ale v případě, že má platný občanský průkaz, předložit tento doklad

-         doložit vlastnictví bytu nebo domu (naše ohlašovna si sama ověří dálkovým přístupem v katastru nemovitostí), nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např. originál nájemní smlouvy), anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu se změnou trvalého pobytu. Takové potvrzení nemusíte dokládat v případě, že tato osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku přímo u nás na ohlašovně.

Správní poplatek je 50 Kč za osobu starší 15 let.

 

 

poradí a další informace poskytne

Ilona Telecká ilona.telecka@litomysl.cz tel.: 461 653 339
Olga Tylichová olga.tylichova@litomysl.cz tel.: 461 653 393
další informace na
 
Youtube Litomyšl