Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Správní agendy

Matrika

Kdo může požádat o zápis narození (úmrtí, uzavření manželství, registrované partnerství) do zvláštní matriky?

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat: fyzická osoba, které se zápis týká členové její rodiny (tj. manžel, sourozenec, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata), a to i bez plné moci zplnomocnění zástupci (plná moc musí být ověřená) O zápis úmrtí státního občana České republiky do zvláštní matriky mohou požádat: členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) nebo zástupci zplnomocnění členy rodiny nebo fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého a která předkládá potřebné listiny (viz otázka: Co je třeba předložit k zápisu do zvláštní matriky?) O zápis uzavření manželství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat: fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) na základě předložené plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí o uzavření manželství, zplnomocnění zástupci na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství O zápis uzavření registrovaného partnerství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat: fyzická osoba, které se zápis týká, tzn. jeden z partnerů, který je státním občanem ČR zplnomocnění zástupci na základě předložení plné moci Žádost o zápis do zvláštní matriky je možné podat: u zastupitelského úřadu ČR, zdržujete-li se v cizině nebo u kteréhokoli matričního úřadu v České republice (většinou se podává podle místa trvalého pobytu žadatele), který zajistí zkompletování potřebných dokladů a vyřízení zápisu u zvláštní matriky u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib

 

poradí a další informace poskytne

Irena Štochlová irena.stochlova@litomysl.cz tel.: 461 653 331
Lenka Telecká lenka.telecka@litomysl.cz tel.: 461 653 338
další informace na
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl