Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Správní agendy

Matrika

Co mám dělat při ztrátě rodného, oddacího, dokladu o registrovaném partnerství či úmrtního listu?

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního list může matriční úřad vydat jeho druhopis. Žadatel se obrátí osobně nebo písemně (duplikát matričního dokladu lze vyřídit na základě písemné žádosti s podpisem žadatele, poté je zaslán do vlastních rukou) na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství, registrované partnerství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství, registrované partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak na Úřad městské části Brno-střed-zvláštní matriku.

 

poradí a další informace poskytne

Irena Štochlová irena.stochlova@litomysl.cz tel.: 461 653 331
Lenka Telecká lenka.telecka@litomysl.cz tel.: 461 653 338
další informace na
 
Youtube Litomyšl