Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Správní agendy

Cestovní doklady

Potřebuji cestovní pas pro dítě mladší 15ti let, jaké doklady budu předkládat?

O cestovní pas s biometrickými údaji žádá zákonný zástupce nezletilého, dítě je nutné vzít s sebou. Při podání žádosti prokáže zákonný zástupce svoji totožnost a předloží originál rodného listu dítěte . Na místě bude pořízena fotografie dítěte a dítěti staršímu 12-ti let budou sejmuty otisky prstů. Vyhotovený cestovní doklad převezme za dítě jeho zákonný zástupce.

 

poradí a další informace poskytne

Radka Škeříková radka.skerikova@litomysl.cz tel.: 461 653 335
Martina Barcalová martina.barcalova@litomysl.cz tel.: 461 653 394
Jitka Šmolíková jitka.smolikova@litomysl.cz tel.: 461 653 391
další informace na
 
Youtube Litomyšl